Εντοπισμός Αντικειμένου

Για αντικείμενα ΕΛΤΑ (συστημένες επιστολές, δέματα και λοιπά ιχνηλατίσημα αντικείμενα) εισάγετε τον κωδικό του αντικειμένου (13 στοιχεία: 2 λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 9 νούμερα και 2 λατινικά γράμματα) για το οποίο θέλετε να γίνει η αναζήτηση. Για αντικείμενα ΕΛΤΑ Courier πληκτρολογήστε μέχρι 5 αριθμούς αποστολής χωρισμένους με enter, που βρίσκονται στο πάνω δεξιά μέρος του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (Voucher) και κάντε κλικ στο "Αναζήτηση". 

εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Android Play Store Apple App Store MS Windows Phone Store
e-shop