Εντοπισμός Αντικειμένου

Για αντικείμενα ΕΛΤΑ (συστημένες επιστολές, δέματα και λοιπά ιχνηλατίσημα αντικείμενα) εισάγετε τον κωδικό του αντικειμένου (13 στοιχεία: 2 λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 9 νούμερα και 2 λατινικά γράμματα) για το οποίο θέλετε να γίνει η αναζήτηση. Για αντικείμενα ΕΛΤΑ Courier πληκτρολογήστε μέχρι 5 αριθμούς αποστολής χωρισμένους με enter, που βρίσκονται στο πάνω δεξιά μέρος του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (Voucher) και κάντε κλικ στο "Αναζήτηση". 

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Android Play Store Apple App Store MS Windows Phone Store