Δέματα Εξωτερικού

Τα δέματα που προορίζονται για χώρες του εξωτερικού διαβιβάζονται είτε αεροπορικώς είτε με συνδυασμό  μέσων - πλοίο, τρένο, φορτηγό, αεροπλάνο. 

Γενικά χαρακτηριστικά:

Τα δέματα εξωτερικού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ,αναλόγως της ταχύτητας διαβίβασης τους και των καταβαλλόμενων τελών:

  • Δέματα Α’ Προτεραιότητας: δέματα   τα οποία διαβιβάζονται αεροπορικώς και διαχειρίζονται κατά προτεραιότητα.
  • Δέματα Β’ Προτεραιότητας: δέματα  τα οποία διαβιβάζονται με μικρότερη προτεραιότητα συνδυάζοντας κατά περίπτωση διαφορετικά μεταφορικά μέσα (φορτηγό, πλοίο, αεροπλάνο).

Τα δέματα εξωτερικού και των δύο κατηγοριών (Α’ και Β’ προτεραιότητας) επιδίδονται ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ.

Η κατάθεση των δεμάτων εξωτερικού Α’ και Β’ Προτεραιότητας γίνεται στα Καταστήματα και τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία των ΕΛΤΑ,

Συνιστάται η σωστή και ασφαλής συσκευασία του δέματος καθώς και η σωστή και πλήρης αναγραφή των στοιχείων σε λατινικούς χαρακτήρες τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη.  

Δέματα Εξωτερικού EPG
  • Δέματα EPG Δέματα εξωτερικού με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αντικαθιστούν τα δέματα Α’ Προτεραιότητας σε συγκεκριμένους προορισμούς/χώρες (βλ. παρακάτω). Τα βασικά συγκριτικά τους πλεονεκτήματα είναι :

·Ελκυστικές τιμές: Οι τιμές τους διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με τα συνήθη δέματα Α’ προτεραιότητας.

·Αξιοπιστία – Άμεση πληροφόρηση: Ιχνηλατούνται σε κάθε στάδιο της διαχείρισής τους, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ενημερωθείτε, εάν      απαιτηθεί, για την πορεία διαχείρισης και τηνεπίδοση του δέματος.

·ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ επίδοση.

·Υψηλή ασφάλεια χωρίς πρόσθετο κόστος: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής μερικής ή ολικής, δίνεται αποζημίωση το μέγιστο ποσό της  οποίας ανέρχεται στα 450DTS*.

·Χώρες που δέχονται δέματα EPG: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία,  Ισλανδία, Ισπανία , Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία,  Λουξεμβούργο, Μάλτα,  Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία , Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φιλανδία.


Ομαδική αποστολή δεμάτων Α’ και Β’ προτεραιότητας και δεμάτων EPG:

Τα δέματα Α’ και Β’ Προτεραιότητας και τα EPG μπορούν να σταλούν ομαδικά, εφόσον υπερβαίνουν τα 3 δέματα ανά κατάθεση.

  • Ομαδική αποστολή δεμάτων Α’ και Β’ Προτεραιότητας: Για ομαδικές καταθέσεις δεμάτων Α’ και Β’ Προτεραιότητας, προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις στο τέλος του εξαμήνου και ανάλογα με το συνολικό αριθμό των δεμάτων που έχουν κατατεθεί στο εξάμηνο.
  • Ομαδική αποστολή δεμάτων EPG:Για ομαδικές καταθέσεις δεμάτων EPG, προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις κατά την κατάθεση των δεμάτων και ανάλογα με τον αριθμό των δεμάτων που κατατίθενται.

Σημείωση: Τα δέματα EPG δεν μπορούν να σταλούν ως: «επί αντικαταβολή», «ασφαλισμένα», «ογκώδη» ή «εύθραυστα».


Διαστάσεις δεμάτων εξωτερικού:

Μέγιστες Διαστάσεις: Οι διαστάσεις των δεμάτων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 μέτρο γιαΔιαστάσεις δεμάτων εξωτερικούοποιαδήποτε διάσταση ή τα τρία (3) μέτρα για το σύνολο του μήκους και της    μεγαλύτερης  περιμέτρου, που υπολογίζεται σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτή του μήκους.

Ογκώδη: Οι διαστάσεις των δεμάτων που χαρακτηρίζονται ως "Ογκώδη" δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το 1,5 μέτρο για οποιαδήποτε διάσταση ή τα τέσσερα (4) μέτρα για το σύνολο του μήκους και της μεγαλύτερης περιμέτρου, που υπολογίζεται σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτή του μήκους. 

Σημείωση: "Ογκώδη" ή "εύθραυστα" δέματα, μπορούν να γίνουν δεκτά για αποστολή εφόσον η χώρα προορισμού αποδέχεται δέματα αυτών των κατηγοριών 

Βάρος: 

  • Το ανώτατο όριο βάρους για τα απλά δέματα είναι 20 κιλά, και κατά παρέκκλιση μέχρι 25 κιλά όταν το περιεχόμενό τους δεν τεμαχίζεται, εφόσον η χώρα προορισμού αποδέχεται δέματα αυτού του βάρους.
  • Το ανώτατο όριο βάρους για τα δέματα EPG είναι 30 κιλά.


*DTS: Διεθνής λογιστική μονάδα της οποίας η ισοτιμία ανέρχεται περίπου στα 1,1€.


Περισσότερες πληροφορίες στον Τιμοκατάλογο της υπηρεσίας

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
App Store


facebook
Bookmark and Share