Παροχή Υπηρεσιών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 27/2017 - Εκποίηση δύο (2) μηχανισμών ελεγχόμενης πρόσβασης (TURNIKE)).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
14.02.2017  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

 


  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 26/2017 Εκποίηση Μηχανήματος Ακτινοσκοπικού Ελέγχου Αντικειμένων X-RAY & ταινιοδρόμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :


30.01.2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6216 -επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Νομού Αττικής

ΜΑΤΑΙΩΣΗ της διενέργειας του 6216 Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων που στεγάζονται οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ Νομού Αττικής, που επρόκειτο να διενεργηθεί στις 03.01.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, λόγω αλλαγής της ανάγκης καθαρισμού των παραπάνω κτιρίων.

  
» ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΥ 3/16: «Συντήρηση - λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων Διαλογής ΕΛΤΑ στην Αττική, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη»
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας ΕΛΤΑ (οδός Αιόλου 100, 3ος όροφος, γραφείο 309) στις 22-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5016 - Αεροπορική μεταφορά ταχυδρομικών αποστολών εσωτερικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 


16.11.2016  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  10.00

  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Android Play Store Apple App Store MS Windows Phone Store


facebook
Bookmark and Share