Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποίησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για το 2014, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιτυγχάνουν πλήρως τους στόχους ποιότητας, μέτρησης χρόνου, διακίνησης της αλληλογραφίας Εσωτερικού Α’ Προτεραιότητας.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από την ΕΕΤΤ που κάθε χρόνο διενεργεί αντικειμενικό έλεγχο της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προσήλωση των ΕΛΤΑ στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη επίτευξη των στόχων του χρόνου διακίνησης της Αλληλογραφίας Εσωτερικού Α’ Προτεραιότητας, όπως έχουν τεθεί από Υπουργική Απόφαση.

 

Τα ποσοστά επίδοσης της αλληλογραφίας Α΄ προτεραιότητας εσωτερικού εντός μιας εργάσιμης ημέρας (Η+1), μετρήθηκαν στο  87,3% ξεπερνώντας το προβλεπόμενο 87%.

Τα ποσοστά επίδοσης της αλληλογραφίας Α΄ προτεραιότητας εσωτερικού εντός τριών εργάσιμων ημερών (Η+3) από την εργάσιμη ημέρα κατάθεσης, μετρήθηκαν στο 99,6% ξεπερνώντας το προβλεπόμενο 98,0%

 

Η επιτυχία των Ελληνικών Ταχυδρομείων οφείλεται στη νέα επιχειρησιακή στρατηγική, στον ανασχεδιασμό του δικτύου και των υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους, με γνώμονα μία και μόνο φιλοσοφία: σύγχρονο ταχυδρομείο, ευέλικτες υπηρεσίες με τον πελάτη στο επίκεντρο.