Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τιμούν την επέτειο των 150 χρόνων των Ελληνικών Σιδηροδρόμων  και κυκλοφορούν την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 ειδικά συλλεκτικά γραμματόσημα και φιλοτελικά προϊόντα.

Ειδική αναμνηστική σφραγίδα θα χρησιμοποιηθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού (Αιόλου 100, 1ος Όροφος),  από 09:00 έως 14:30. 

Παράλληλα θα εκδοθούν τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Τευχίδια 10 Αυτοκόλλητων Γραμματοσήμων (2.500 τεμάχια)

Πρόκειται για Τευχίδια, τα οποία θα περιέχουν 10 αυτοκόλλητα Ειδικά Προσωπικά Γραμματόσημα κλάσης πρώτης μονάδας βάρους εσωτερικού με παραστάσεις σχετικές με την ιστορική διαδρομή των 150 χρόνων των Ελληνικών Σιδηροδρόμων που θα διατίθενται προς 7,20€ έκαστο. Λόγω του περιορισμένου αριθμού τευχιδίων που θα κυκλοφορήσουν, η μέγιστη ποσότητα αγοράς ανά πελάτη ορίζεται στα  δύο τεμάχια.

2. Σετ 4 Ειδικών Αναμνηστικών Εικονογραφημένων Φακέλων (500 σετ)

Πρόκειται για ένα σετ το οποίο θα περιλαμβάνει τέσσερις Ειδικούς Φακέλους, που θα φέρουν εικονογράφηση σχετική με το θέμα, θα έχουν επικολλημένα το Ειδικά Προσωπικά Γραμματόσημα και θα είναι σφραγισμένοι με την παραπάνω σφραγίδα.  Το σετ των τεσσάρων φακέλων θα διατίθεται στην τιμή των 14,00€

Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα διατίθενται από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 από:

  • το Κατάστημα Post Collection – Κεντρικό Φιλοτελικό Γραφείο Αθήνας
  • το Κατάστημα Post Collection – Κεντρικό Ταχ. Κατάστημα Θεσσαλονίκης
  • το Κεντρικό Ταχ. Κατάστημα Πειραιά
  • το Κεντρικό Ταχ. Κατάστημα  Πατρών

Επειδή τα προαναφερόμενα φιλοτελικά προϊόντα θα εκδοθούν σε περιορισμένο αριθμό, ευνόητο είναι ότι θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των παραγγελιών.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν αποτυπώματα της παραπάνω Αναμνηστικής Σφραγίδας, θα μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικώς τα αντικείμενά τους, μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού,  Αιόλου 100 (1ος Όροφος) – 101 88  ΑΘΗΝΑ.

Η ημερομηνία αποστολής θα αποδεικνύεται από το χρονολογικό σήμαντρο  του Καταστήματος κατάθεσης. Τα Φιλοτελικά αντικείμενα που δεν θα προσκομίζονται αυτοπροσώπως κατά την ημέρα της σφράγισης, πρέπει να φέρουν το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του αποστολέα για να είναι δυνατή η επιστροφή τους στους ενδιαφερόμενους.