Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019


Στις 21, 22 και 23 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΛΤΑ, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα,  στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Έργου “InnovAGE: Age Management Training Strategic Partnership for Innovation in the Postal Sector” (Πρόγραμμα Erasmus+). Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο τη γεφύρωση του ηλικιακού χάσματος του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης ομάδων διαγενεακού χαρακτήρα, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τόσο των παλαιών όσο και των νέων εργαζομένων.

Στο Έργο, το οποίο υλοποιείται από το 2016, συμμετέχουν, εκτός από τα ΕΛΤΑ, το ΚΕΚ-ΕΛΤΑ, τα Γαλλικά Ταχυδρομεία (La Poste) ως leader, τα Βουλγαρικά Ταχυδρομεία (Bulgarian Posts PLC), τα Ιταλικά Ταχυδρομεία (Poste Italiane), τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, τα Ρουμανικά Ταχυδρομεία (Compania Nationala Posta Romana- CNRP), η PostEurop, το Πανεπιστήμιο του Βordeaux και η εταιρεία Inosalus από την Πορτογαλία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνθηκε σε προσωπικό με θέση ευθύνης των Καταστημάτων και των Μονάδων Διανομής, στην Αττική και τον Πειραιά, καθώς και σε στελέχη της Π.Δ. Δικτύου Λιανικής Αττικής και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ συμμετείχαν επίσης στελέχη της ΑΔΑΕ, της ΕΥΔΑΠ και των Κυπριακών Ταχυδρομείων. 

Η εκπαίδευση που περιελάμβανε κατά κύριο λόγο βιωματικές δραστηριότητες σε θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας και καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας, έτυχε θερμής υποδοχής και ιδιαίτερα θετικών σχολίων από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι, μέσω διαδραστικών ασκήσεων, αξιοποίησαν τη δημιουργικότητά τους και ανέδειξαν τη σημασία της ομαδικότητας στην εργασία και στη μάθηση.