Ολοκληρώθηκε το συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Έργο “E-Insurance Training” του Προγράμματος Erasmus+
Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Με μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΕΛΤΑ, με τίτλο Success Stories in Greece”: Conference for Training, η Διεύθυνση Στρατηγικής & Ανάπτυξης ολοκλήρωσε το συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Έργο “E-Insurance Training” του Προγράμματος Erasmus+, στο οποίο, εκτός από τα ΕΛΤΑ, συμμετείχαν το ΚΕΚ ΕΛΤΑ, τα Ρουμανικά και τα Βουλγαρικά Ταχυδρομεία.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και, κυρίως, η αναζήτηση του «διαφορετικού» και της έμπνευσης, μέσα από την αφήγηση των success stories κάποιων από τις πιο γνωστές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (kooreloo, phee, armiriki). Εκ μέρους των ΕΛΤΑ, παρουσιάστηκε η ανατρεπτική εκπαιδευτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΛΤΑ και την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου ΕΛΤΑ, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης τριών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η οποία περιελάμβανε την εθελοντική συμμετοχή συναδέλφων από Μονάδες Διανομής και Καταστήματα της Αθήνας, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών videos που προσομοιάζουν τις πραγματικές συνθήκες της εργασίας τους.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης κ.Αλέξανδρος Κρασσανάκης, Γενικός Διευθυντής και ιδιοκτήτης της εταιρείας “Kooreloo”, κ.Κωνσταντίνος Κουβαράς, Ιδρυτής της εταιρείας “Armiriki”, κ.Πολύβιος Κρίτσαλης,Συνεργάτης του ιδρυτή της εταιρείας “PHEE”, κ.Σταύρου Τσομπανίδη, ο κ.Αντώνιος Καραμήτσιος και από τα ΕΛΤΑ ο Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης, κ.Σπύρος Θεοδοσίου, ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Αττικής, κ.Γεώργιος Ταμπακόπουλος, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.Ιωάννα Θεοδώρου, η Διευθύντρια Δικτύου Λιανικής, κ.Κατερίνα Φάρου και οι υπάλληλοι Αριστοτέλης Μαραγκάκης, Ξένια Θωμά, Ζαχαρούλα Μελμπά, Θωμάς Μαχαίρας (ΔΣΑ), Πέπη Καλπάκα (ΔΑΔ), Αφροδίτη Ρήγα (ΔΔΤ)


e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: