Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 1617 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

        με

               Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας 1617 Συνοπτικού Διαγωνισμού, προμήθεια τριάντα (30)  

               Ηλεκτρονικών Ζυγών Δεμάτων 30 kg, από 25-05-2017 σε 09-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» Δημοσίευση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του 2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τα ΕΛM  Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του 2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια διακοσίων(200)  Ηλεκτρονικών Αριθμομηχανών, από 01-06-2017 σε 09-06-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2917 - προμήθεια Ικριωμάτων - Ντέξιον, τύπου Γ΄

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στις 06.06.2017 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2717 - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την επέκταση πλατφόρμας VIRTUALIZATION

Παραλαβή προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, στις 01-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017 - Προμήθεια (200) Ηλεκτρονικών Αριθμομηχανών CPV: 30141300-2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

01-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.


  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1617 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΥΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 30 kgr
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25-5-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 12:00
  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: