Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4017 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ NEOPOST IJ-60

Παραλαβή προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, την 08-09-2017 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  10:00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ(οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: