Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Υποβολή προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Προμηθειών ΕΛΤΑ (Απελλού 1, 2ος όροφος γραφείο 210Β), έως και τη Δευτέρα 31/08/2020 και ώρα 15.30’.

 

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: