Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5216 - Λογισμικό Antivirus

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

14 -12-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5116 - Προμήθεια Εντύπων σε Φύλλο και Ρολό για το Υβριδικό Ταχυδρομείο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Μέχρι 12-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄π.μ.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5616 - Προμήθεια φακέλων παντός είδους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 Μέχρι 08.12.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄π.μ.


  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5316 - Προμήθεια ρολών εκτυπωτών αυτοματοποιημένης θυρίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 Μέχρι 08-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄π.μ.


  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4416 - Προμήθεια Ολογραφικού Φύλλου συνεχούς Ροής (Ολόγραμμα ασφαλείας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 
Μέχρι 21-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄π.μ.

 

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: