Προμήθεια Υλικών
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6316 - ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΔΕΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

19-01-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.


  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5516 - Χαρτί Καθαριότητας και Χειροπετσέτες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :


18-01-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6016 - Προμήθεια πέντε (5) Χειροκίνητων Περονοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Μέχρι 10-01-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄π.μ.

  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5916 - Προμήθεια προτυπωμένου χαρτιού σε φύλλο για το Υβριδικό Ταχυδρομείο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Μέχρι 09-01-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄π.μ.

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5316 -προμήθεια 310.000 ρολών εκτυπωτών αυτοματοποιημένης θυρίδας
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

09.12.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στη Δ/νση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην ΑΘΗΝΑ (οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, γραφείο 207).

  
» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5616 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 09.12.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00
  
» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4816 -Προμήθεια φακέλων αυτόματης μηχανής εμφακέλωσης Υβριδικού Ταχυδρομείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

 
Μέχρι 19-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄π.μ.


  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: