Ιούνιος 2018

Τα ΕΛΤΑ, με δεδομένο τον κοινωνικό τους ρόλο και ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, υποστηρίζουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προς τις ευαίσθητες ομάδες πολιτών και ιδίως τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους.

Ως φορέας επικοινωνίας, τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν στην προσπάθεια της διαπαιδαγώγησης των νέων και της ενημέρωσής τους σχετικά με το κάπνισμα και τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί αυτό να προκαλέσει στην υγεία τους υποστηρίζοντας το πρόγραμμα Πρόληψης του καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Μαθαίνω να μην Καπνίζω», το οποίο πραγματοποιείται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μέσω του Ερευνητικού της Εργαστηρίου George D. Behrakis.

Η υποστήριξη πραγματοποιείται με την δωρεάν αποστολή 150.000 τετραδίων «Μαθαίνω να μην Καπνίζω», σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων όλης της χώρας.