Ιούνιος 2018

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πάντα πιστά στον κοινωνικό τους ρόλο και με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία υλοποίησαν τη δέσμευση τους αποδίδοντας,  σε ευαίσθητους κοινωνικούς φορείς, μέρος των εσόδων από την Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων «Χριστούγεννα 2017» που κυκλοφόρησε το  Δεκέμβριο του έτους 2017.