Μάρτιος 2019

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποστηρίζουν για δεύτερη χρονιά την πρωτοβουλία SmokefreeGreece που συντονίζεται από το “George D. Behrakis Ερευνητικό Εργαστήριο” της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και προσφέρουν στους εργαζόμενους δωρεάν εξετάσεις για τον πλήρη έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας με Σπιρομέτρηση καθώς και καθοδήγηση από το εξειδικευμένο προσωπικό του Ερευνητικού Εργαστηρίου George D. Behrakis, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.

To “George D. Behrakis Ερευνητικό Εργαστήριο” της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής και πιστοποιημένο κατά ISO, το οποίο παράγει κυρίως ερευνητικό αλλά και κλινικό έργο.

Η εξέταση που προσφέρεται δωρεάν στους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, ελέγχει με πόση ευκολία ή δυσκολία κινείται ο αέρας από και προς τους πνεύμονες και επιτρέπει :

* διάγνωση και παρακολούθηση του άσθματος

* διάγνωση και παρακολούθηση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας

* διερεύνηση του χρόνιου ή επίμονου βήχα

* προεγχειρητική εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας

* αναζήτηση των πρώιμων ενδείξεων της επίδρασης του καπνίσματος στην     περίπτωση των καπνιστών.

Οι εξεταζόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα για τα αποτελέσματα της εξέτασης και θα λάβουν γραπτή γνωμάτευση από εξειδικευμένο πνευμονολόγο του Ερευνητικού Εργαστηρίου George D. Behrakis. Σε περίπτωση ενδείξεως, ο ιατρός θα ενημερώσει και θα κατευθύνει για τον συνιστώμενο περαιτέρω έλεγχο .

Τα ραντεβού είναι ατομικά, κατά σειρά προτεραιότητας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 6470056.

Παρακαλούμε όπως αναφέρετε ότι είστε υπάλληλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

(Ερευνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis: Ηπίτου 17Β, 10557 Πλάκα, Ισόγειο)