Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποστηρίζουν το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να μην Καπνίζω» για την Πρόληψη του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Απρίλιος 2018
Ιούνιος 2018

Τα ΕΛΤΑ, με δεδομένο τον κοινωνικό τους ρόλο και ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, υποστηρίζουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προς τις ευαίσθητες ομάδες πολιτών και ιδίως τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους.

Ως φορέας επικοινωνίας, τα ΕΛΤΑ συμμετέχουν στην προσπάθεια της διαπαιδαγώγησης των νέων και της ενημέρωσής τους σχετικά με το κάπνισμα και τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί αυτό να προκαλέσει στην υγεία τους υποστηρίζοντας το πρόγραμμα Πρόληψης του καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Μαθαίνω να μην Καπνίζω», το οποίο πραγματοποιείται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μέσω του Ερευνητικού της Εργαστηρίου George D. Behrakis.

Η υποστήριξη πραγματοποιείται με την δωρεάν αποστολή 150.000 τετραδίων «Μαθαίνω να μην Καπνίζω», σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων όλης της χώρας.


e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: