Διάθεση εσόδων από την αναμνηστική σειρά Γραμματοσήμων «Χριστούγεννα 2017» - Ιούνιος 2018
Ιούνιος 2018

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία πάντα πιστά στον κοινωνικό τους ρόλο και με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία υλοποίησαν τη δέσμευση τους αποδίδοντας,  σε ευαίσθητους κοινωνικούς φορείς, μέρος των εσόδων από την Αναμνηστική Σειρά Γραμματοσήμων «Χριστούγεννα 2017» που κυκλοφόρησε το  Δεκέμβριο του έτους 2017.


e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: