Κατάστημα
Sort By:   Then Sort By:
Records Per Page:   
  1η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (25 Χρόνια Διπλωματικών Σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344144679
Price 2,68 €
  3,32 € με Φ.Π.Α.
 
  1η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (25 Χρόνια Διπλωματικών Σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344144686
Price 4,23 €
  5,25 € με Φ.Π.Α.
 
  2η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (75 χρόνια από την Ίδρυση του ΕΑΜ)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344145836
Price 7,64 €
  9,47 € με Φ.Π.Α.
 
  2η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (75 χρόνια από την Ίδρυση του ΕΑΜ)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344145843
Price 14,39 €
  17,84 € με Φ.Π.Α.
 
  3η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (175 χρόνια Εθνική Τράπεζα)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344146031
Price 4,76 €
  5,90 € με Φ.Π.Α.
 
  3η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (175 χρόνια Εθνική Τράπεζα)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344146048
Price 9,03 €
  11,20 € με Φ.Π.Α.
 
  3η/2016 - Σετ 4 Καρτών Maximum Prepaid (175 χρόνια Εθνική Τράπεζα)  

Σετ 4 Καρτών Maximum Prepaid που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων.

Item code 5205344146055
Price 5,16 €
  6,40 € με Φ.Π.Α.
 
  4η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (2016 – Έτος Ελλάδας στη Ρωσία)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344146314
Price 4,76 €
  5,90 € με Φ.Π.Α.
 
  4η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (2016 – Έτος Ελλάδας στη Ρωσία)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344146321
Price 9,27 €
  11,49 € με Φ.Π.Α.
 
  5η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (Εργατικό Κίνημα)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344146536
Price 4,96 €
  6,15 € με Φ.Π.Α.
 
  5η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (Εργατικό Κίνημα)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344146543
Price 9,59 €
  11,89 € με Φ.Π.Α.
 
  5η/2016 - Σετ 4 Καρτών Maximum Prepaid (Εργατικό Κίνημα)  

Σετ 4 Καρτών Maximum Prepaid που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων.

Item code 5205344146550
Price 5,20 €
  6,45 € με Φ.Π.Α.
 
  7η/2016 Ειδικός Αναμνηστικός Φάκελος με Γραμματόσημο και Μετάλλιο (2.400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη)  

Ειδικός Αναμνηστικός Φάκελος με Μετάλλιο και Γραμματόσημο ...

Item code 5205344146703
Price 6,45 €
  8,00 € με Φ.Π.Α.
 
  7η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (2.400 Χρόνια από τη Γέννηση του Αριστοτέλη)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344146710
Price 3,95 €
  4,90 € με Φ.Π.Α.
 
  7η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (2.400 Χρόνια από τη Γέννηση του Αριστοτέλη)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344146727
Price 7,42 €
  9,20 € με Φ.Π.Α.
 
  7η/2016 - Σετ 3 Καρτών Maximum Prepaid (2.400 Χρόνια από τη Γέννηση του Αριστοτέλη)  

Σετ 3 Καρτών Maximum Prepaid που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων.

Item code 5205344146734
Price 3,87 €
  4,80 € με Φ.Π.Α.
 
  6η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (Think Green)  

Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων...

Item code 5205344147014
Price 10,98 €
  13,62 € με Φ.Π.Α.
 
  8η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (Βαρθολομαίος – 25 Χρόνια οικουμενικός Πατριάρχης)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344147069
Price 6,45 €
  8,00 € με Φ.Π.Α.
 
  9η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344147090
Price 4,44 €
  5,51 € με Φ.Π.Α.
 
  10η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (Αγωνιστές της Νεολαίας Λαμπράκη)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344147311
Price 5,16 €
  6,40 € με Φ.Π.Α.
 
  10η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (Αγωνιστές της Νεολαίας Λαμπράκη)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344147328
Price 9,76 €
  12,10 € με Φ.Π.Α.
 
  10η/2016 - Σετ 4 Καρτών Maximum Prepaid (Αγωνιστές της Νεολαίας Λαμπράκη)  

Σετ 4 Καρτών Maximum Prepaid που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων.

Item code 5205344147335
Price 5,16 €
  6,40 € με Φ.Π.Α.
 
  11η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (Ψάρια της Μεσογείου)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344147427
Price 9,19 €
  11,40 € με Φ.Π.Α.
 
  13η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (Διακεκριμένες Ελληνικές Προσωπικότητες)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344147885
Price 6,29 €
  7,80 € με Φ.Π.Α.
 
  13η /2016 (Διακεκριμένες Ελληνικές Προσωπικότητες) Ειδικό Συλλεκτικό Λεύκωμα Πολυτελείας “Σύγχρονοι Έλληνες Φιλέλληνες" 2016  

Ειδικό Συλλεκτικό Λεύκωμα Πολυτελείας “Σύγχρονοι Έλληνες Φιλέλληνες" 2016...

Item code 5205344147892
Price 33,02 €
  35,00 € με Φ.Π.Α.
 
  14η/2016 Ειδικός Αναμνηστικός Φάκελος με Μετάλλιο (1716–2016, 300 χρόνια από την Πολιορκία της Κέρκυρας)  

Ειδικός Αναμνηστικός Φάκελος με Μετάλλιο ...

Item code 5205344148103
Price 6,45 €
  8,00 € με Φ.Π.Α.
 
  14η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (1716 – 2016, 300 χρόνια από την Πολιορκία της Κέρκυρας)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344148110
Price 7,10 €
  8,80 € με Φ.Π.Α.
 
  15η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (120 Χρόνια Αυθεντικός Μαραθώνιος)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Χρόνος έναρξης για την αποστολή των παραγγελιών: 10.11.2016 (Πρώτη ημέρα κυκλοφορίας της Σειράς Γραμματοσήμων «120 Χρόνια Αυθεντικός Μαραθώνιος»)

Item code 5205344148172
Price 8,47 €
  10,50 € με Φ.Π.Α.
 
  16η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (ΕΡΤ: 50 Χρόνια Ελληνική Τηλεόραση)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344148349
Price 6,21 €
  7,70 € με Φ.Π.Α.
 
  17η/2016 - Τυποποιημένη Σειρά Γραμματοσήμων (Ανθισμένα Βότανα της Ελληνικής Γης)  

Προϊόν που κυκλοφορεί παράλληλα με τις σειρές γραμματοσήμων και αποτελείται από μια πλήρη σειρά.

Item code 5205344148653
Price 7,26 €
  9,00 € με Φ.Π.Α.
 
  17η/2016 - Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς (Ανθισμένα Βότανα της Ελληνικής Γης)  

Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων. Κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ...

Item code 5205344148660
Price 14,11 €
  17,50 € με Φ.Π.Α.
 
  17η/2016 - Σετ 6 Καρτών Maximum Prepaid (Ανθισμένα Βότανα της Ελληνικής Γης)  

Σετ 6 Καρτών Maximum Prepaid που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων.

Item code 5205344148677
Price 7,74 €
  9,60 € με Φ.Π.Α.
 
Τρόποι πληρωμής - αποστολής

A.M. Γ.E.MH:  001092101000

Ελάχιστη παραγγελία 20 €. Οι παραγγελίες όλων των προϊόντων πραγματοποιούνται χωρίς χρέωση εξόδων αποστολής σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανεξαρτήτως όγκου, ποσότητας και βάρους προϊόντων.

Οι παραγγελίες παραδίδονται σε 5 εργάσιμες ημέρες στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε 6 εργάσιμες ημέρες στη νησιωτική.

Τρόποι Αποστολής:

- στη διεύθυνση που επιθυμείτε

- στην Ταχυδρομική Θυρίδα που τυχόν διαθέτετε

Τρόποι Πληρωμής:

- Με αντικαταβολή*
(η πληρωμή γίνεται κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας)

- Με χρέωση της Χρεωστικής ή Πιστωτικής σας κάρτας - Visa, MasterCard  - με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στο e-shop

- Με τη διαδικτυακή υπηρεσία πληρωμών PayPal - με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στο e-shop**

*Οι αγορές των πελατών εξωτερικού πραγματοποιούνται μόνο με χρέωση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας ή μέσω Paypal

**Οποιαδήποτε αναφορά σας αποσταλεί από το περιβάλλον της PayPal για προηγούμενη συναλλαγή σας, θα αφορά ενημερωτικούς λόγους και δεν θα επηρεάσει την τρέχουσα παραγγελία σας


 

Το καλάθι μου
Αναζήτηση Προϊόντος
Προχωρημένη Αναζήτηση
e-shop
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: