Profile Avatar
KinhDoanhOnlineMBN
*******
Ho Chi Minh City, ******* *******
Viet Nam
******* https://muabannhanh.com/ *******
<h3 style="box-sizing: border-box; color: #333333; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; outline: 0px !important;" align="justify"><span style="font-size: 16px;">MuaBanNhanh là hệ thống hỗ trợ Mua Bán Nhanh và Toàn Diện</span></h3> <p><span style="font-size: 16px;"></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-family: arial; font-size: 14px; outline: 0px !important;" align="justify"><strong>Hoài bão:</strong> Mua Bán Nhanh là hệ thống nền tảng, mạng xã hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, người khởi nghiệp mua bán... Hệ thống <a href="https://muabannhanh.com/" target="_blank"><strong><em>thương mại điện tử</em></strong></a> đặc thù của Việt Nam  </p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-family: arial; font-size: 14px; outline: 0px !important;" align="justify"><strong>Sứ mệnh:</strong> Kết nối và hỗ trợ "sức mạnh" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người khởi nghiệp tồn tại, phát triển và cạnh tranh kinh doanh với "người không lồ", các tập đoàn trong và ngoài nước</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-family: arial; font-size: 14px; outline: 0px !important;" align="justify"><strong>MBN (viết tắt)</strong> = Mua hài lòng + Bán thật vui + Nhanh dễ dàng</p> <p></span></p> <p><br /> </p>

My Messages

FromSubjectDateStatus
Data pager
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 0 items in 1 pages
No records to display.
Content Search
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: