Αλλαγή Διεύθυνσης Παράδοσης Αλληλογραφίας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, που έχουν αλλάξει διεύθυνση, παρέχουν τη δυνατότητα δήλωση αλλαγής διεύθυνσης στα ταχυδρομικά καταστήματα, με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου, προκειμένου τα αντικείμενα τους να επιδίδονται στη νέα διεύθυνση.

Η υπηρεσία παρέχεται με 2 τρόπους:

  • Ισχύος 3 μηνών (από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης)
  • Ισχύος 6 μηνών (από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης)

 

Μετά τη λήξη της τρίμηνης ή εξάμηνης χρονικής διάρκειας ισχύος της δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης, ο παραλήπτης δύναται να ανανεώσει τη χρονική διάρκεια της προώθησης της αλληλογραφίας του, καταβάλλοντας εκ νέου το αντίστοιχο τέλος Δήλωσης Αλλαγής Διεύθυνσης για τρίμηνη ή εξάμηνη διάρκεια.

Η αίτηση αλλαγής διεύθυνσης αφορά μόνο έναν παραλήπτη.

Σε περίπτωση πλέον του ενός ανά οικία, γίνονται ξεχωριστές αιτήσεις ανά παραλήπτη.

Αιτήσεις για διεύθυνση εκτός Ελληνικής Επικράτειας (διεύθυνση σε χώρα του εξωτερικού) δεν θα γίνονται δεκτές.

Για διευκόλυνση των πελατών που επιθυμούν να δηλώσουν αλλαγή διεύθυνσης, διατίθεται ηλεκτρονικά το έντυπο αλλαγής Διεύθυνσης ώστε να προσκομίζεται συμπληρωμένο στα ταχυδρομικά καταστήματα.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: