Υβριδικό Ταχυδρομείο

Τα ΕΛΤΑ εγκαινιάζουν μία νέα εποχή από το παραδοσιακό ταχυδρομείο στο Υβριδικό

Υβριδικό Ταχυδρομείο

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ικανοποιώντας την ανάγκη για γρήγορη και αξιόπιστη επικοινωνία ανάπτυξαν το Υβριδικό Ταχυδρομείο προσφέροντας συνδυαστικά τα οφέλη του παραδοσιακού ταχυδρομείου με την σύγχρονη τεχνολογία.

Τα ΕΛΤΑ με την υπηρεσία του Υβριδικού Ταχυδρομείου αναλαμβάνουν την παραγωγή και εκτύπωση όλων των αντικειμένων που ο πελάτης θα παραδώσει σε ψηφιακή μορφή. Ειδικότερα παρέχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν  από τον αποστολέα σε ηλεκτρονική μορφή τα κείμενα των επιστολών και τις καταστάσεις των παραληπτών και αφού τα εκτυπώσουν και τα εμφακελώσουν να τα επιδώσουν στον τελικό παραλήπτη.

Το Υβριδικό Ταχυδρομείο είναι μια ιδανική Υπηρεσία γιατί με τη χρήση της:
  • Μειώνεται ο χρόνος υλοποίησης καθώς οι ενέργειες από τον σχεδιασμό έως την παράδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου που γίνονται αυτοματοποιημένα από τον ίδιο πάροχο.
  • Εξοικονομούνται πόροι, δεδομένου ότι ο χρήστης υλοποιεί τις ενέργειες απομακρυσμένα και η συμμετοχή του σταματάει στην έγκριση του εντύπου καθώς όλες οι υπόλοιπες εργασίες αναλαμβάνονται από το Υβριδικό Ταχυδρομείο.
  • Παρέχονται στοιχεία ελέγχου και αναφορών: η αυτοματοποίηση της παραγωγής δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής αυστηρότερων κανόνων ασφάλειας, παροχής στατιστικών στοιχείων για τις επαναλαμβανόμενες αποστολές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επικοινωνίας.
  • Υπάρχουν περιβαλλοντικά οφέλη: μειώνονται οι μεταφορές καθώς μεγάλο μέρος της διακίνησης της πληροφορίας γίνεται ηλεκτρονικά.
e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: