Mail Marketing

Διαφημιστικό Ταχυδρομείο – Mail Marketing

Επικοινωνήστε με τους Πελάτες σας!

Στους έντονα ανταγωνιστικούς καιρούς μας, η επιβίωση μιας επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της να προσεγγίζει και να διατηρεί τους Πελάτες της.

Το “Mail Marketing” αποτελεί το ιδανικό μέσο επικοινωνίας το οποίο εξασφαλίζει στοχευμένη και προσωποποιημένη προσέγγιση, αμφίδρομη επικοινωνία, χτίσιμο σχέσεων και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Τώρα, οι αποστολείς Διαφημιστικού Ταχυδρομείου μπορούν να ενθέτουν στις αποστολές τους προωθητικό / πληροφοριακό υλικό τρίτων  χωρίς να επιβαρύνονται με  πρόσθετα τέλη.

AD POST (Με Διεύθυνση Παραλήπτη.)

Απευθυνθείτε προσωποποιημένα και στοχευμένα στους Πελάτες σας και εξασφαλίστε σταθερή και αποτελεσματική επικοινωνία με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την υπηρεσία AD POST, μπορείτε να αποστείλετε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, διαφημιστικό υλικό, δείγματα εμπορευμάτων, ακόμα και ευχητήριες κάρτες.

Είναι η ιδανική υπηρεσία για τη διακίνηση διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια, καταλόγους πώλησης προϊόντων / εμπορευμάτων, προωθητικά έντυπα, προσκλήσεις, ανακοινώσεις) και την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών, προκειμένου να οικοδομήσετε Προγράμματα Πιστότητας που θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση μιας επαναλαμβανόμενης επαφής και σχέσης με τους Πελάτες σας.

Ειδικότερα, η εν λόγω υπηρεσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να:

 • Δημιουργήσουν Awareness
 • Αυξήσουν την κίνηση στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα τους
 • Κινητοποιήσουν πωλήσεις / παραγγελίες
 • Αυξήσουν έσοδα
 • Χτίσουν επαναληπτικές πωλήσεις
 • Πωλήσουν συνδρομές
 • Ενθαρρύνουν δοκιμές προϊόντων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ PRESS POST

Ενισχύστε το κύρος της επικοινωνίας σας!

Αν είστε μικρός ή μεγάλος Εκδότης Εφημερίδας ή Περιοδικού και δεν επιδοτείστε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης, μπορείτε να στείλετε τα έντυπά σας με την υπηρεσία Press Post.

Είναι η υπηρεσία που με ιδιαίτερα ευνοϊκές τιμές συνδέει τους Εκδότες με τους Αναγνώστες.

UNADDRESSED MAIL (Χωρίς Διεύθυνση Παραλήπτη.)

Στοχευμένη, οικονομική διαφήμιση κατά γεωγραφική περιοχή με δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς (νοικοκυριά, καταστήματα, γραφεία).

Με την υπηρεσία “UNADDRESSED MAIL μπορείτε να προσεγγίσετε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά με ιδιαίτερο χαμηλό κόστος και να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ειδικότερα, μπορείτε να επιλέξετε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε και να:

 • Προσφέρετε εκπτώσεις αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις πωλήσεις σας
 • Διεξάγετε διαγωνισμούς
 • Αυξήσετε την κίνηση στα Καταστήματά σας
 • Χτίσετε βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας απαντητικά δελτάρια

 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ενισχύστε την ανταπόκριση των προωθητικών σας ενεργειών και χτίστε τη βάση των πελατών σας.

Τα Απαντητικά Αντικείμενα είναι φάκελοι ή δελτάρια τα οποία ταχυδρομούνται χωρίς να επιβαρύνονται οι Αποστολείς - Πελάτες σας με τα τέλη.

Μέσω της υπηρεσίας των “Απαντητικών” διευκολύνετε την ανταπόκριση από τους Πελάτες σας ενώ παράλληλα δύναται να εξασφαλισθούν παραγγελίες, συνδρομές, συμμετοχές, έρευνες και γενικά κάθε προπληρωμένη επικοινωνία από οποιαδήποτε απόσταση.

Οι Απαντητικοί Φάκελοι και τα Δελτάρια, περιλαμβάνονται μέσα στις αποστολές σας και ενισχύουν το ποσοστό των απαντήσεων σας, προκαλώντας πιο έγκυρη και άμεση ανταπόκριση από τους Πελάτες σας.

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Η Υπηρεσία «Διεθνής Εμπορική Απαντητική Αλληλογραφία» (IBRS/CCRI), όπως ορίζεται διεθνώς η ονομασία της, πραγματοποιείται με χώρες του εξωτερικού που προσφέρουν αντίστοιχα την εν λόγω υπηρεσία. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα σε Αποστολείς με Ειδική Άδεια, να ταχυδρομούν αρχικά και να πληρώνουν κατά την επιστροφή/παραλαβή τους, απαντητικά αντικείμενα που ο Παραλήπτης -στη χώρα προορισμού- θα ταχυδρομήσει χωρίς χρέωση στη συνέχεια πίσω σε αυτούς.

Η υπηρεσία παρέχεται για επιστρεφόμενα απαντητικά αντικείμενα από όλες τις χώρες βάρους μέχρι 50 γραμμαρίων κατά γενικό κανόνα, ενώ για κάποιες χώρες εφαρμόζονται διευρυμένα όρια βάρους.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε για τις εκπτώσεις που δικαιούστε με τη χρήση όλων των υπηρεσιών στο MAIL MARKETING, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Πωλήσεων η να επισκεφτείτε το πλησιέστερο Ταχυδρομικό Κατάστημα. 

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: