Web Labeling

Διαθέσιμη εφαρμογή μέσω διαδικτύου για τη δημιουργία Συνοδευτικών Εντύπων για τις αποστολές Εξωτερικού. 

Με την εφαρμογή Web Labeling: 

 • απλοποιείται η διαδικασία  προετοιμασίας των αντικειμένων, καθώς έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε τα συνοδευτικά έντυπα (για τον εκτελωνισμό) & τις ετικέτες για την αποστολή τους (labels) από το χώρο σας (Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής).
 • παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της  πορείας των αποστολών (track & trace).
 • διευκολύνεται η διαδικασία κατάθεσης στο Ταχυδρομικό Κατάστημα και μειώνεται ο απαιτούμενος  χρόνος εξυπηρέτησης (Οδηγίες Προετοιμασίας των Αποστολών & Συνοδευτική Κατάσταση).
 • παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας λίστας/αρχείο γνωστών-παραληπτών και η ηλεκτρονική επεξεργασία αυτής, ώστε να είναι διαθέσιμη όποτε χρειάζεται για αποστολή αντικειμένων στο εξωτερικό.
 • διευκολύνονται και επισπεύδονται οι τελωνειακές διαδικασίες στις τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).
 • επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη διαχείριση των αντικειμένων από τη χώρα προορισμού

 

Η εφαρμογή Web Labeling ανταποκρίνεται σε νέους διεθνείς κανονισμούς και απαιτήσεις που ισχύουν από 01/01/2021 για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων στο εξωτερικό, για τα οποία πλέον είναι υποχρεωτική η μετάδοση ηλεκτρονικών πληροφοριών (electronic advanced data - EAD) μεταξύ των Ταχυδρομικών Φορέων Οι πληροφορίες αυτές αφορούν σε διεθνή αντικείμενα, τόσο για σκοπούς  τελωνειακούς, όσο και ασφάλειας. Η νέα υποχρέωση ανταλλαγής εμπλουτισμένων πληροφοριών αφορά σε όλα τα αντικείμενα που είναι αγαθά (εμπορεύματα ή προσωπικά) και προορίζονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά  σε ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν αλληλογραφία/έγγραφα. 

Οι πληροφορίες που θα διαβιβαστούν ηλεκτρονικά στην ξένη χώρα, θα βασίζονται σε αυτές που θα έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή. Στην περίπτωση που αυτές είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, υπάρχει η πιθανότητα τα εν λόγω αντικείμενα - που αποστέλλονται σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) - να επιστρέφονται στον αποστολέα!

Η εμπλουτισμένη απαραίτητη πληροφορία που θα πρέπει να καταχωρείται στη νέα εφαρμογή web labeling των ΕΛΤΑ, προκειμένου να διαχειριστεί απρόσκοπτα ένα ταχυδρομικό αντικείμενο σε τρίτες χώρες (σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) είναι η παρακάτω:
1.    Πλήρη στοιχεία αποστολέα. 
2.    Πλήρη στοιχεία παραλήπτη (υποχρεωτικό τηλέφωνο ή email, εφόσον είναι γνωστά)
3.    Λεπτομερής περιγραφή εμπορεύματος (κάθε είδους που περιέχεται, ποσότητα, βάρος, αξία)
4.    Τον αριθμό δασμολογικής κλάσης/HS tariff nr απαραιτήτως, εφόσον πρόκειται για εμπορικό αντικείμενο.
5.    Αριθμό παραστατικού (τιμολόγιο κλπ) απαραιτήτως, εφόσον πρόκειται για εμπορικό αντικείμενο

Με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής web labeling επιτυγχάνετε: 

 • Εξοικονόμηση χρόνου: Προετοιμάστε τις αποστολές σας με προορισμό το εξωτερικό και αποφύγετε τις πιθανές ουρές και την χρονοβόρα διαδικασία καταχώρησης / συμπλήρωσης των στοιχείων κατά την κατάθεση των αντικειμένων στις θυρίδες συναλλαγής
 • Ασφάλεια και ευελιξία: Από το χώρο σας με την ευκολία της τεχνολογίας, προετοιμάστε τις αποστολές σας, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στην εφαρμογή, εκτυπώστε τις ετικέτες και τα συνοδευτικά έντυπα ή σημειώστε τους αριθμούς barcode προς χρήση την θυρίδα, για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση κατά την κατάθεση!
 • Αποστολές σε όλον τον κόσμο: η εφαρμογή είναι παραμετροποιημένη ώστε να επιλέγετε τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες ανά χώρα για όλο τον κόσμο!
 • Γρήγορη και αξιόπιστη προετοιμασία των αντικειμένων: Η εφαρμογή σας καθοδηγεί πλήρως για να δημιουργήσετε τα απαραίτητα και κατάλληλα έντυπα για τον εκτελωνισμό ώστε να γλιτώσετε κάθε πιθανή ταλαιπωρία!

 

Χρήση της εφαρμογής μπορείτε να κάνετε είτε σαν Επισκέπτης (συμπληρώνοντας μόνο ένα e-mail) ή σαν πελάτης με Λογαριασμό. Η δημιουργία Λογαριασμού  και η διάθεση κωδικών χρήσης πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω της εφαρμογής, επιλέγοντας «Δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη». 
 
Συχνές Ερωτήσεις
 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις διαθέσιμες εφαρμογές και τις διαδικασίες εγκατάστασης αυτών μπορείτε να επικοινωνήσετε στα  800 11 82 000, 212 0000 800 και service@elta-net.gr

Στην περίπτωση που είστε πελάτης / εξαγωγέας και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εκτελωνισμό, περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα για τον Εκτελωνισμό.

Οδηγίες για προετοιμασία των αποστολών εξωτερικού εύκολα και γρήγορα από το χώρο σας!

 • Θα καταχωρήσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην εφαρμογή, θα παραχθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα τα εκτυπώσετε κι όταν μεταβείτε σε σημείο εξυπηρέτησης ΕΛΤΑ να καταθέσετε τα αντικείμενα, συνοδεία τυχόν άλλων εγγράφων (πχ Τιμολόγιο, Πιστοποιητικό κλπ), θα τοποθετηθούν σε διαφανή αυτοκόλλητη θήκη, η οποία θα επικολληθεί πάνω στο αντικείμενο.
 • Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε εκτυπωτή, η διαδικασία παραμένει η ίδια, δηλαδή θα καταχωρήσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην εφαρμογή ώστε να παραχθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, με την διαφορά ότι θα πρέπει να σημειώσετε το / τα barcode που έχουν παραχθεί από την εφαρμογή και να προσέλθετε στη θυρίδα με αυτά. Ο υπάλληλος της θυρίδας θα εκτυπώσει τα συνοδευτικά έντυπα  που αντιστοιχούν σε κάθε barcode.

 

Για πρόσβαση στην εφαρμογή, πατήστε εδώ

Καταχώρηση απαραίτητων πληροφοριών και δημιουργία ετικετών για τα αντικείμενα σε σημεία εξυπηρέτησης ΕΛΤΑ .

Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η από μέρους σας προετοιμασία των αποστολών και η καταχώρηση των απαραίτητων πληροφοριών κατά την κατάθεση των αντικειμένων, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων με στόχο την αποφυγή προβλημάτων στην επίδοση των αντικειμένων σας σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα ΕΛΤΑ παρέχουν τη δυνατότητα  προετοιμασίας από το προσωπικό της θυρίδας συναλλαγής του Καταστήματος.

Ο υπάλληλος της θυρίδας θα σας δίνει μία ειδική Φόρμα με τα Υποχρεωτικά Πεδία τα οποία και θα συμπληρώνετε. Στη συνέχεια ο υπάλληλος θα καταχωρεί τα στοιχεία του αντικειμένου στην εφαρμογή. Πιθανόν – ανάλογα με τον προορισμό - να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία από το σύστημα.  

Θα παράγονται και θα εκτυπώνονται τα συνοδευτικά έντυπα, θα ελέγχετε ότι τα στοιχεία είναι σωστά και θα υπογράφετε σε αυτά ότι αποδέχεστε τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί. Στη συνέχεια θα επικολλώνται στο/α αντικείμενο/α το/α απαραίτητα  συνοδευτικά έγγραφα.

 
e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: