«Το δικό σας Γραμματόσημο»
Ανοίξτε νέους ορίζοντες επικοινωνίας στην Επιχείρησή σας

Το Εταιρικό Γραμματόσημο είναι το νέο "δικό σας" γραμματόσημο που εκδίδει ο ΕΛΤΑ με το σήμα-λογότυπο της Επιχείρησής σας δίπλα στην παράσταση γραμματοσήμου.

Το Εταιρικό Γραμματόσημο
 • Κάνει πιο αποτελεσματική την επικοινωνία σας. Γιατί η επιστολή σας ξεχωρίζει. Ξαφνιάζει ευχάριστα, προσελκύει την προσοχή.
 • Αναβαθμίζει την εικόνα της Επιχείρησής σας
 • Μια επιστολή με γραμματόσημο όπου εμφανίζεται το σήμα - λογότυπο της Επιχείρησή σας προσδίδει αξία στην επικοινωνία της και εντυπωσιάζει τους παραλήπτες γιατί:
  • Είναι νέο πρωτοποριακό μέσο προβολής.
  • Αναδεικνύει τη δυναμική σας.
  • Προσθέτει το κύρος του γραμματοσήμου στην εταιρική προβολή σας.
 • Διευρύνει την αναγνωρισιμότητα, άρα και την διείσδυση του δικού σας brand. Όλοι προσέχουν το "ξεχωριστό" γραμματόσημο.

Στείλτε "Εταιρικά" τις προσκλήσεις σας για γενέθλια, γάμους βαφτίσεις, τα ευχαριστήρια ή τις κάρτες σας. Κάντε τις σημαντικές στιγμές της εταιρίας σας γραμματόσημο και μοιραστείτε τις με τους φίλους σας, τους πελάτες ή τους συνεργάτες σας.

Όροι Χρήσης (Εφαρμογής)
 • Στην περίπτωση Εταιρικού Γραμματοσήμου, ο πελάτης δύναται να είναι: Νομικό πρόσωπο, Σωματείο, ΟΤΑ, Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Οργανισμός, πολιτική οργάνωση που εκπροσωπείται στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 • Απαιτείται αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του πελάτη και προσκόμιση των εγγράφων που πιστοποιούν τη νομιμότητα του εκπροσώπου.
 • Η παράσταση που δύναται να αποτυπωθεί σε Εταιρικό Γραμματόσημο αφορά αποκλειστικά και μόνο στο λογότυπο, σήμα, έμβλημα του πελάτη.
 • Απαγορεύεται εκτύπωση και παραγωγή παραστάσεων άπρεπων, άσεμνων, αντιαισθητικών, ακαλαίσθητων. Απαγορεύονται επίσης παραστάσεις που προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ, τα χρηστά ήθη, το πολίτευμα, το θρήσκευμα, παραστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια άμυνα, τάξη, ασφάλεια της χώρας. Ο ΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, κατά την ελεύθερη κρίση του, την έκδοση Εταιρικού Γραμματοσήμου για όλους τους παραπάνω λόγους καθώς και για λόγους καλαισθησίας.
 • Σε περίπτωση που η προς εκτύπωση παράσταση φέρει κείμενο, αυτό πρέπει να είναι διατυπωμένο στην Ελληνική γλώσσα ή στην επίσημη γλώσσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει επίσημη μετάφραση του εν λόγω κειμένου στην Ελληνική.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: