Τεχνικά Έργα
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» Αναδιοργάνωση Κ. Κ. Σπάρτης με συστέγαση της Μ. Δ. Σπάρτης

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δημόσια συνεδρίαση στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα, Απελλού 1, 10188 Αθήνα (ισόγειο).

Ανακοίνωση

Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια

  
» Εργασίες αναδιοργάνωσης Κ. Κ. Τρίπολης & εργασίες διαρρύθμισης του 1ου Ορόφου για τη μεταστέγαση της Μ. Δ. Τρίπολης

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δημόσια συνεδρίαση την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα, Απελλού 1, 10188 Αθήνα (ισόγειο).

Ανακοίνωση

Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια

  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 03.20 για το Έργο: "Εργασίες Διαρρύθμισης νέου Διαμετακομιστικού Σταθμού, Υπηρεσίας ΕΛΤΑ courier και Κ. Κ. Κοζάνης"

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).

Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια

  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 02.20 για το Έργο: "Εργασίες διαρρύθμισης στο Κ. Κατ. Δράμας για την συστέγαση της Μ. Δ. Δράμας"
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια
  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 01.20 για το Έργο: "Αναδιοργάνωση Κεντρικού Καταστήματος Κομοτηνής με Συστέγαση της Μ.Δ. Κομοτηνής"
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια
  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 03.19 για το Έργο: «Εργασίες Διαρρύθμισης Νεομισθωμένου Καταστήματος Σπετσών»

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια

  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 02.19 για το Έργο: «Εργασίες Διαρρύθμισης Νεομισθωμένου Καταστήματος Λιτόχωρου»

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια

  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 01.19 για το Έργο: «Αποκατάσταση επιστρώσεων προαύλιου χώρου στάθμευσης υπηρ. Αυτοκινήτων (παλαιού) Κ.Δ.Α., συντήρηση ράμπας φορτοεκφόρτωσης»

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή

  
» ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕ 04.18 για το έργο:"Εργασίες σε χώρους του κτιρίου των ΕΛΤΑ στην Πάτρα"

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη, από τις 11.00 π.μ. μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στην Αθήνα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, 3ος όροφος). 

  

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: