Τεχνικά Έργα
Τρέχουσες Διακηρύξεις  Αρχείο  

» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 02.20 για το Έργο: "Εργασίες διαρρύθμισης στο Κ. Κατ. Δράμας για την συστέγαση της Μ. Δ. Δράμας"
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια
  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 01.20 για το Έργο: "Αναδιοργάνωση Κεντρικού Καταστήματος Κομοτηνής με Συστέγαση της Μ.Δ. Κομοτηνής"
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια
  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 03.19 για το Έργο: «Εργασίες Διαρρύθμισης Νεομισθωμένου Καταστήματος Σπετσών»
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια
  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 02.19 για το Έργο: «Εργασίες Διαρρύθμισης Νεομισθωμένου Καταστήματος Λιτόχωρου»
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
Σχέδια
  
» ΣΥΝΟΠΤIΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝIΣΜΟΣ ΤΕ 01.19 για το Έργο: «Αποκατάσταση επιστρώσεων προαύλιου χώρου στάθμευσης υπηρ. Αυτοκινήτων (παλαιού) Κ.Δ.Α., συντήρηση ράμπας φορτοεκφόρτωσης»
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Ακινήτων ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος).
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Τιμολόγιο Προσφοράς
Προϋπολογισμός Προσφοράς
Προϋπολογισμός Υπηρεσίας
Τεχνική Περιγραφή
  
» ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕ 04.18 για το έργο:"Εργασίες σε χώρους του κτιρίου των ΕΛΤΑ στην Πάτρα"

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη, από τις 11.00 π.μ. μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στην Αθήνα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, 3ος όροφος). 

  
» Περιληπτική Διακήρυξη για το έργο: "Εργασίες στο Κατάστημα Μάνδρας"
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα, από τις 11.00 π.μ. μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας ΕΛΤΑ στην Αθήνα (Αιόλου 100, 3ος όροφος)
  
» Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού ΤΕ 02.18 για το έργο:"Εργασίες Διαμόρφωσης Καταστήματος ΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ"
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, από τις 11.00 π.μ. μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στην Αθήνα, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Περιουσίας ΕΛΤΑ (Αιόλου 100, 3ος όροφος, Γραφείο 304).
  
» ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕ 01.18 για το έργο: «Εργασίες διαρρύθμισης χώρων για την συστέγαση του Κεντρικού Καταστήματος και της Μονάδας Διανομής Αγ. Νικολάου Κρήτης»
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 29-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα ΕΛΤΑ Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.
  

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: