Ευρωπαϊκά Έργα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΛΤΑ

Έργα που υλοποιήθηκαν: 

Σκοπός του Έργου, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2018, ήταν η εκπαίδευση των υπαλλήλων θυρίδας των Ταχυδρομικών Καταστημάτων στην ποιοτική εξυπηρέτηση, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών (serious games).  Καινοτόμο σημείο του Έργου, που συνέλαβε στην επιτυχία του Ex.Tra-3D, ήταν η παρουσία των “facilitators”, οι οποίοι αντικατέστησαν τον εκπαιδευτή με την κλασική έννοια σε όλη σχεδόν τη μαθησιακή διεργασία. Πρόκειται για επιλεγμένους συναδέλφους (πχ. καθημερινοί υπάλληλοι θυρίδας) που έχουν εργαστεί ή εργάζονται στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Οι facilitators λειτούργησαν ως σύμβουλοι, καθοδηγητές και διευκολυντές των εκπαιδευόμενων υπαλλήλων θυρίδας καθ’ όλη την περίοδο της εκπαίδευσής τους (πχ. επίλυση αποριών, ανταλλαγή δημιουργικών απόψεων για θέματα εξυπηρέτησης πελατών, καθοδήγηση εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα κτλ.). Στο πλαίσιο του Έργου εκπαιδεύτηκαν- σε εθελοντική βάση- συνολικά 500 υπάλληλοι θυρίδας ταχυδρομικών καταστημάτων και από τα 3 Ταχυδρομεία που συμμετείχαν στο Έργο, μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning platform) που περιελάμβανε (α) Θεωρητική κατάρτιση: εκπαιδευτικά εγχειρίδια, webinars, ερωτήσεις αυτο-αξιολόγησης (β) Πρακτική εφαρμογή: serious games, βιωματικά σενάρια με πραγματικά περιστατικά από την καθημερινή συναλλαγή υπαλλήλων- πελατών σε περιβάλλον ταχυδρομικού καταστήματος. Τα σενάρια βιντεοσκοπήθηκαν με τη συμμετοχή των ίδιων των facilitators και της Θεατρικής Ομάδας του Πολιτιστικού Κέντρου ΕΛΤΑ (ΠΟΚΕ ΕΛΤΑ).

Οι εκπαιδευόμενοι και των 3 Ταχυδρομείων που συμμετείχαν στο Έργο εξέφρασαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, αξιολογώντας την εκπαίδευση ως πρωτοποριακή και καινοτόμο. Η καταληκτική εκδήλωση του Έργου, με τίτλο «Αλλάζουμε το παιχνίδι», πραγματοποιήθηκε στις 31.05.2018 στην Αθήνα και στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς σε αυτήν συμμετείχαν εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ, στελέχη επιχειρήσεων και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο Project, δεδομένου ότι το θέμα της εξυπηρέτησης των πελατών απασχολεί όλες τις σύγχρονες εταιρείες και η όποια εκπαιδευτική δράση προς την κατεύθυνση αυτή θεωρείται σημαντική. Η συνεργατική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που προέκυψε ως αποτέλεσμα του Έργου, αλλά και η κινηματογράφηση βιωματικών εκπαιδευτικών videos, μέσω της ενεργούς εμπλοκής της Θεατρικής Ομάδας του Πολιτιστικού Κέντρου ΕΛΤΑ, ανέδειξαν μία νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς και για άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Με συντονιστή τα Ρουμάνικα Ταχυδρομεία, στόχος του έργου είναι η δημιουργία της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Υλικού e-Insurance για την εκπαίδευση μέσω e-learning στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση των υπαλλήλων των Ρουμανικών, Ελληνικών και Βουλγαρικών Ταχυδρομείων.  Το έργο E-Insurance συνδυάζει τις νέες τεχνολογίες (Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης) με τη μεθοδολογία της δυναμικής βιωματικής εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί από τα ΕΛΤΑ και το ΚΕΚ ΕΛΤΑ μέσω των έργων Innov’Age και extra3D.

Η καταληκτική εκδήλωση του έργου με τίτλο “Success Stories in Greece”: Conference for Training, πραγματοποιήθηκε στις 27.02.2019 στο Πολιτιστικό Κέντρο ΕΛΤΑ. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε η ανατρεπτική εκπαιδευτική προσέγγιση των ΕΛΤΑ σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΛΤΑ και τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου ΕΛΤΑ και η οποία αναπτύχθηκε με την εθελοντική συμμετοχή συναδέλφων από Μονάδες Διανομής και Καταστήματα της Αθήνας.

Σκοπός του έργου “NOBLE: NO Barriers in edeLivEry” που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2017 ήταν η εγκατάσταση και λειτουργία 9 εθνικών Access Points (APs) και 7 Service Metadata Publishers (SMPs). Ειδικότερα, στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 3 APs και 1 SMP.

Στα ΕΛΤΑ εγκαταστάθηκε και λειτουργεί 1 Access Point, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέρος της βασικής υποδομής διασύνδεσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της επιχείρησης με τους τελικούς χρήστες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) και με το Access Point των ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το έργο “LEPS: Leveraging eID in the Private Sector” είχε στόχο στην υιοθέτηση των υπαρχουσών πιστοποιημένων υπηρεσιών e-Delivery, e-Notifications and απομακρυσμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (e-Signature) από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να εφαρμοστεί η πανευρωπαϊκή υποδομή eID για τη διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση, ταυτόχρονα με τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους κανόνες του eIDAS.

Οι συμμετέχοντες εταίροι στο έργο ήταν από την Ελλάδα και την Ισπανία.

Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο Οκτώβριος 2017 – Νοέμβριος 2018 και χρηματοδοτήθηκε από την Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης - grant agreement No INEA/OEF/ICT/A2016/1271348.

Το LEPS στοχεύει στο να προωθήσει τη χρήση και την υιοθέτηση των υπηρεσιών eID στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στην Ισπανία και την Ελλάδα. Επιπλέον, θα υποστηρίξει την πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικαιούχους στους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε. με τη χρήση των εθνικών eIDs και, έτσι, θα εξασφαλίσει την διασυνοριακή κινητικότητα και θα υποστηρίξει την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

 

Σκοπός του προγράμματος INNOVAGE είναι η γεφύρωση του ηλικιακού χάσματος των εργαζομένων στον Ταχυδρομικό Κλάδο και η μεγιστοποίηση της απόδοσης των ομάδων τις οποίες χαρακτηρίζει η ηλικιακή «διαφορετικότητα».  Μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει συλλογή ιστοριών, χτίσιμο σεναρίων, κινηματογράφηση, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Innov’Age (Σύνθεση των λέξεων Innovation – καινοτομία και Age – ηλικία), αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων τόσο των παλαιών όσο και των νέων εργαζομένων. Για τις ανάγκες του έργου, το οποίο υλοποιείται από τους ταχυδρομικούς εταίρους (Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά, Κυπριακά Ταχυδρομεία και PostEurop), το Πανεπιστήμιο του Μπορντώ και το ΚΕΚ ΕΛΤΑ, δημιουργήθηκαν από τα ΕΛΤΑ 7 εθελοντικές ομάδες (Voluntary Teams - VOL.Ts) στις οποίες συμμετείχαν συνολικά, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης, 75 συνάδελφοι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ταινία μικρού μήκους έχει βιντεοσκοπηθεί συνθέτοντας 5 διαφορετικές μικρές ιστορίες σε ένα κέντρο διαλογής. Η δεύτερη ταινία θα δημιουργηθεί εντός του Ιανουαρίου και τα γυρίσματα της θα πραγματοποιηθούν στο Κατάστημα Περιστερίου.  Κατά τη διάρκεια του έργου σχεδιάστηκε η «Εργαλειοθήκη (toolkit) Επίλυσης Προβλημάτων», και εντός του 1ου τριμήνου 2019 οριστικοποιείται το εκπαιδευτικό πρότυπο - τελικό «προϊόν» του Έργου - το οποίο θα δοκιμαστεί στην πράξη από τις εθελοντικές ομάδες κάθε χώρας μέσω ενός fast-track πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Τελικός στόχος του Innov’Age είναι οι εθελοντικές ομάδες (managers & μέλη ομάδας), μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, να είναι σε θέση να επιλύουν με αποτελεσματικό τρόπο πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα.

Το πρόγραμμα EURODRONE, ανήκει στην πρωτοβουλία SESAR της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά στη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για τη σχεδίαση, κατασκευή και εφαρμογή αυτόνομων συστημάτων διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και αεροναυτιλίας (U-Space) για Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – drones). Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα είναι ο φορέας των πιλοτικών εφαρμογών στην Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθούν στη Δυτική Ελλάδα (Μεσολόγγι – Ρίο – Αντίρριο –Πάτρα –Ναύπακτο). Τα σενάρια έχουν ήδη σχεδιαστεί και εντός του 1ου τριμήνου 2019 θα πραγματοποιηθεί η αναλυτική περιγραφή τους. Στο έργο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

  

Το NeWPost προσεγγίζει με σύγχρονο τρόπο το θέμα των πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων τα οποία θεωρούνται ως απαραίτητο προσόν για τους υπαλλήλους του ταχυδρομικού κλάδου (διανομείς, courier). Μέσω του έργου θα αναπτυχθεί και θα πιστοποιηθεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα κοινό τυπικό προσόν Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο θα τυγχάνει πανευρωπαϊκής αναγνώρισης. Στο έργο συμμετέχουν τα ΕΛΤΑ, τα Βουλγάρικα και τα Ρουμάνικα Ταχυδρομεία, η PostEurop.

Το έργο Cognitive Logistics (COG-LO) στοχεύει στη δημιουργία των απαιτούμενων εργαλείων (πλατφόρμα COG-LO) που θα επιτρέψουν στις μελλοντικές διαδικασίες logistics να καταστούν πιο ευφυείς (cognitive) και συνεργατικές- διαλειτουργικές (collaborative-interoperable). Κατά τη διάρκεια του Έργου θα πραγματοποιηθούν 2 κατηγορίες πιλοτικών δοκιμών: (α) δημοπρασίες φορτίου σε υπερκομβικά δρομολόγια (Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Αθήνα – Πάτρα) (β) δυναμική δρομολόγηση και αναδρομολόγση σε αστικό περιβάλλον.

Σκοπός του έργου Cultural Mediators είναι η δημιουργία και o σχεδιασμός ενός κοινού προγράμματος σπουδών, με στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων θυρίδας στην υποδοχή και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε πολίτες διαφορετικής εθνικότητας. Στο έργο συμμετέχουν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), η PostEurop, τα ΕΛΤΑ, το ΚΕΚ ΕΛΤΑ, τα Ρουμανικά Ταχυδρομεία.

e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: