ΚΕΚ - ΕΛΤΑ A.E.

ΚΕΚ - ΕΛΤΑ A.E.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΚΕΚ-ΕΛΤΑ) είναι θυγατρική ανώνυμη εταιρεία των ΕΛΤΑ ειδικού σκοπού, δημοσίου συμφέροντος και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς δεν μοιράζει κέρδη στους μετόχους, και δεν έχει επιπρόσθετες  εμπορικές δραστηριότητες. Εξειδικεύεται στην παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που συνδυάζουν τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εργασιακής εμπειρίας και της αγοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Κύριος σκοπός της λειτουργίας του είναι η δια βίου πιστοποιημένη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών του μέσα από σύγχρονες, ολοκληρωμένες, ποιοτικές και καινοτόμες εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δράσεις και μεθοδολογικά εργαλεία. 

Με τον τρόπο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να κάνει τη «διαφορά» να γίνει δηλαδή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Ο επαγγελματισμός, που αποκτάει το βοηθάει να αντιμετωπίσει τις όποιες νέες απαιτήσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, της τεχνολογίας και γενικότερα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος.   

Ταυτόχρονα η επιχείρηση επιτυγχάνει να μετατρέψει το διανοητικό της κεφάλαιο στον τέταρτο παραγωγικό της συντελεστή αλλά να αποκτήσει και το ισχυρότερο όπλο αντιμετώπισης των κρίσεων και αξιοποίησης κάθε είδους απειλών σε ευκαιρίες.

Τέλος με την διαμόρφωση στοχευμένων συνεργασιών (π.χ. Πανεπιστήμια), τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο η Εταιρεία μας διευρύνει συνεχώς το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της προς αμοιβαίο όφελος όλων των εμπλεκομένων. 

Η εξέλιξη μας

«Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτό που θέλουμε παραμένοντας αυτό που είμαστε»

1998 - 2004:

Ίδρυση της Κ.Ε.Κ. – ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., με ενσωμάτωση της Ανώτερης Ταχυδρομικής Σχολής & της Σχολής Βασικού Προσωπικού και πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων του Β΄ ΚΠΣ.  

Σχεδιασμός και υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων απόκτησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας (DAC, INTERREG II, LDV). 

Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και το Πανεπιστήμιο Πειραιά για ανάπτυξη ειδικών επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα ταχυδρομικά στελέχη (Diploma – Master).

Συνεργασία με τον ΟΕΕΚ για την δημιουργία  και εφαρμογή των Οδηγών Κατάρτισης των ταχυδρομικών επαγγελμάτων (Τεχνικός Διανομής & Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελάτη). 

2005 - 2010: 

Το διακρατικό Σχέδιο «Ευρωπαίος Ταχυδρόμος – European Postman (EPO)», με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci ολοκληρώνεται με επιτυχία και εκπροσωπεί την Χώρα μας στην έκθεση του προγράμματος στην Στοκχόλμη το Δεκέμβριο του 2006. 

Σχεδιασμός και επιτυχής υλοποίηση των Δράσεων Κατάρτισης του Ε. Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ

Συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ανάπτυξη και πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ του επαγγελματικού περιγράμματος «Τεχνικός Διανομής Προϊόντων & Υπηρεσιών».

Το διακρατικό Σχέδιο, COU.R.I.E.L, ενός διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος προσομοίωσης, με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci ολοκληρώνεται με επιτυχία και επιλέγεται στα 50 καλύτερα της Ε.Ε.

2011 - 2015: 

Ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκπαίδευσης & Επιχειρηματικής Τεχνογνωσίας καθώς και η δημιουργία της «έξυπνης» αίθουσας.

Σχεδιασμός και εφαρμογή του Τετραδίου Δεξιοτήτων που χρησιμοποιήθηκε στα εξειδικευμένα μεθοδολογικά εκπαιδευτικά προγράμματα «Σχολή» Ταχυδρομικών Πωλήσεων και Διανομής. 

Σχεδιασμός και εφαρμογή του μεθοδολογικού εργαλείου NAVIGATOR 2.1 στο διακρατικό Σχέδιο εταιρικών σχέσεων Training Partnership for Stress Management in the Postal Sector Project που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci.

Η Εταιρεία μας ως Ανάδοχος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (ΜIS 482356) ολοκληρώνει με επιτυχία το έργο «Ανάπτυξη Εργαλείων Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων»

Υλοποίηση 2015-2017 του Σχεδίου Experiential Training in 3D Virtual (Ex.Tra-3D) που αφορά την εξυπηρέτηση του πελάτη από θυρίδα συναλλαγής και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+.

Αρχική Σελίδα

elearning
e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: