Ιστορικό

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) διαδραματίζουν για 193 χρόνια σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, με 635 καταστήματα, 532 ταχυδρομικά πρακτορεία και 5.050 εργαζόμενους. Ιδρύθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 από τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, με το υπ’ αριθ. 6550 Ψήφισμα ΙΖ’ του. Από τις αρχές του 1900 οργανώνεται συστηματικά η Ταχυδρομική Υπηρεσία, η οποία μέχρι το 1949 λειτουργεί με την Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Υπηρεσία με την επωνυμία ’’Τ.Τ.Τ.’’.

Το 1970 η ταχυδρομική υπηρεσία απέκτησε την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τίτλο "ΕΛΤΑ" και αποτέλεσε δημόσια επιχείρηση με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας. Το 1998 ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Την ίδια χρονιά ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το 2000 ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το 2004 τα ΕΛΤΑ ανακηρύχθηκαν «Μέγας Χορηγός» των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Το 2006 τα ΕΛΤΑ συνάπτουν στρατηγικής σημασίας εμπορική συμφωνία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση των ΕΛΤΑ στη λιανική τραπεζική. Στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης και των εσόδων, η από κοινού ανάπτυξη των δικτύου των δύο εταιρειών και η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Το 2008 τα ΕΛΤΑ ολοκλήρωσαν ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων αυτοματοποίησης του δικτύου των Ταχυδρομικών Καταστημάτων και Κέντρων Διαλογής, αναβάθμισης των υποδομών Πληροφορικής και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Την 1/1/2013 με το Ν.4053/2012 πραγματοποιήθηκε η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς της Ελλάδας και διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

Το 2016 τα ΕΛΤΑ εισέρχονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα λαμβάνοντας άδεια προμήθειας από τη Ρ.Α.Ε.

Το 2017 τα ΕΛΤΑ εφαρμόζουν την Κ.Υ.Α. για τον εκτελωνισμό των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινούνται μέσω του Φ.Π.Κ.Υ.

Το 2018 υλοποιείται η μεταβίβαση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα ΕΛΤΑ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)

Το Σεπτέμβριο 2020 με το ν. 4727/2020 ρυθμίζονται ζητήματα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και ορίζεται μεταβατικό στάδιο για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013 έως και 2021.

Το Δεκέμβριο 2020 με το ν. 4758/2020 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο λειτουργίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Το Δεκέμβριο 2020 με Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς το Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2013 – 2018.

Το Δεκέμβριο 2020 πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) κατέχει το 100% των μετοχών των ΕΛΤΑ.

Τα ΕΛΤΑ κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, ανανεώνουν το μίγμα προϊόντων και υπηρεσιών με την εισαγωγή στο δίκτυό τους νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα.

 
e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: