Ιστορικό

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έχουν διαδραματίσει, για περισσότερα από 185 χρόνια, ένα σημαντικό ρόλο τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, με 704 καταστήματα, 719 ταχυδρομικά Πρακτορεία και 6.800 εργαζομένους.

Ιδρύθηκαν το 1828 με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια, ενώ το 1970 η ταχυδρομική υπηρεσία απέκτησε την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τίτλο "ΕΛΤΑ". Το 1996 μετατράπηκαν σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΕΛΤΑ Α.Ε.”. Η εταιρεία σήμερα διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει πλήρη διοικητική, νομική & οικονομική ανεξαρτησία, υπό την εποπτεία του κράτους.

Το 1998 ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτιστοποίηση της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. 

Την ίδια χρονιά ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε. 

Το 2000 ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το 2004 τα ΕΛΤΑ ανακηρύχθηκαν «Μέγας Χορηγός» των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Το 2006 τα ΕΛΤΑ συνάπτουν στρατηγικής σημασίας εμπορική συμφωνία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση των ΕΛΤΑ στη λιανική τραπεζική. Στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης και των εσόδων, η από κοινού ανάπτυξη των δικτύου των δύο εταιρειών και η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Το 2008 τα ΕΛΤΑ ολοκλήρωσαν ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων αυτοματοποίησης του δικτύου των Ταχυδρομικών Καταστημάτων και Κέντρων Διαλογής, αναβάθμισης των υποδομών Πληροφορικής και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Την 1/1/2013 με το Ν.4053/2012 πραγματοποιήθηκε η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς της Ελλάδας και διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

Το 2016 τα ΕΛΤΑ εισέρχονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα λαμβάνοντας άδεια προμήθειας από τη Ρ.Α.Ε. 

Το 2017 τα ΕΛΤΑ εφαρμόζουν την Κ.Υ.Α. για τον εκτελωνισμό των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινούνται μέσω του Φ.Π.Κ.Υ.

Το 2018 υλοποιείται η μεταβίβαση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα ΕΛΤΑ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) 

Τα ΕΛΤΑ κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, ανανεώνουν το μίγμα προϊόντων και υπηρεσιών με την εισαγωγή στο δίκτυό τους νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: