Ποιότητα ΕΛΤΑ

Βασική αρχή και δέσμευση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, αλλά και φιλοσοφία όλου του Προσωπικού τους, είναι να παρέχουν στους πελάτες του Οργανισμού τις υπηρεσίες που συμμορφώνονται πλήρως με τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο Οργανισμός, καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: