Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά το περιβάλλον σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και από όλους τους εργαζόμενους, θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων και των στόχων του. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα ΕΛΤΑ Α.Ε. διαθέτουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018, τα οποία εφαρμόζονται στους παρακάτω τομείς δραστηριοτήτων:

I. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (περιλαμβάνεται η  Διανομή Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Κατ΄Οίκον). Δείτε σχετικά Πιστοποιητικά. Δείτε σχετική Πολιτική Ποιότητας.

II. Διανομή Ταχυδρομικών Αντικειμένων. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

III. Διαλογή Ταχυδρομικών Αντικειμένων. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

IV. Παροχή Υπηρεσιών Υβριδικού Ταχυδρομείου. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

V. Διεκπεραίωση αναζητήσεων - αποζημιώσεων Ταχυδρομικών Αντικειμένων, επίλυση αιτημάτων-παραπόνων πελατών, παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες ΕΛΤΑ και στους εξωτερικούς πελάτες. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

VI. Υπηρεσίες Επιστολικού Ταχυδρομείου, Δέματα, Ταχυμεταφορές, παροχή Χρηματοοικονομικών / Ασφαλιστικών Προϊόντων. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό.

Τα παραπάνω Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης υπόκεινται σε εξαμηνιαίους εσωτερικούς ελέγχους από τη Διεύθυνση Ποιότητας και σε ετήσιους ελέγχους από πιστοποιημένους Φορείς Πιστοποίησης.

Επιπλέον, τα ΕΛΤΑ διαθέτουν και την Πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Postal Union - UPU) που αφορά το Σύστημα Κανονικοποίησης Διευθύνσεων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο S42. Η χρήση του Προτύπου αυτού, εξασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων διευθύνσεων παράδοσης των αντικειμένων, με συνέπεια τη βελτίωση της ταχύτητας διακίνησής τους και τη συνολική ποιότητα που λαμβάνουν οι χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δείτε σχετικό Πιστοποιητικό

 

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: