Νέες Τεχνολογίες
Νέες ΤεχνολογίεςΟ ΕΛΤΑ έχει ήδη εφαρμόσει σύγχρονα συστήματα μέτρησης ποιότητας και νέες τεχνολογίες για την υποστήριξη των λειτουργιών:

  • Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ERP) βασισμένο στην πλατφόρμα Oracle Financials, σε συνδυασμό με αυτοματοποιημένο σύστημα GIRO.
  • Συστήματα Αυτοματοποίησης των Συναλλαγών με τους πελάτες (RIPOSTE), με τα οποία μειώνεται δραστικά ο χρόνος αναμονής στη συναλλαγή.
  • Συστήματα και Τεχνολογίες Μέτρησης Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών (GREX και UNEX).Με τα συστήματα αυτά μετράται ο χρόνος που απαιτείται για τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων, από τη στιγμή της κατάθεσης μέχρι την επίδοσή τους. Μετράται επίσης ο χρόνος διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων στα ενδιάμεσα στάδια διαχείρισής τους (Κατάθεση - Μεταφορά - Διαλογή- Διανομή).
  • Συστήματα Ιχνηλάτησης Ταχυδρομικών Αντικειμένων Ειδικής Διαχείρισης (Track & Trace). Με τα συστήματα αυτά εντοπίζονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα σε κάθε στάδιο της διαχείρισής τους και παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του πελάτη.
  • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ελέγχου της Περισυλλογής της αλληλογραφίας από τα γραμματοκιβώτια.
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), τα οποία διασφαλίζουν την αποτελεσματική οργάνωση των τομέων της διανομής σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τον όγκο των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων


Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με όχημα τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των υποδομών και στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων που παράγονται σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής στοχεύουν στη μετεξέλιξή τους μέσα από τη δημιουργία  ενός «ευφυούς» ταχυδρομικού δικτύου, καθώς και στην ενίσχυση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας με την ανάπτυξη νέων «έξυπνων» υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και επιχειρησιακών μοντέλων μέσα από τις υπάρχουσες ταχυδρομικές λειτουργίες.

Έτσι, καλούνται περισσότερο από κάθε άλλη φορά να υιοθετήσουν πελατοκεντρικές πολιτικές και συστήματα, να προσαρμοστούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών και να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένων στις ανάγκες αυτές.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: