Όραμα- Αποστολή

Όραμα

Με εμπειρία και γνώση δύο αιώνων, συνδέουμε πολίτες και επιχειρήσεις παρέχοντας σύγχρονες, ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε κάθε σημείο της Ελλάδας, σε κάθε σημείο του κόσμου.

Αποστολή

Ως ο καθολικός και πλέον αξιόπιστος πάροχος απλών, σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών ταχυδρομείου και logistics, χρηματοοικονομικών συναλλαγών και ενέργειας σε κάθε σημείο της χώρας, να συμβάλλουμε στη μετάβαση της Ελληνικής οικονομίας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Αξίες

  • Κορυφαία Εξυπηρέτηση Πελατών: ο πελάτης στο επίκεντρο, απολαμβάνοντας σταθερά την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών 
  • Καινοτομία και Αλλαγή: συνεχής καινοτομία, στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων, επιτυχώς προσαρμοζόμενοι σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  • Σεβασμός & Προσωπική Ευθύνη: σεβασμός προς τον πελάτη, τους συναδέλφους και το κοινωνικό σύνολο με ανάληψη προσωπικής ευθύνης
  • Κοινωνική Ευθύνη: δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, για κάθε πολίτη και επιχείρηση σε κάθε σημείο της χώρας  
  • Εταιρική Αποτελεσματικότητα: επίτευξη εμπορικών στόχων, αποφέροντας έσοδα που αναπτύσσουν την επιχείρηση, διατηρώντας παράλληλα ανταγωνιστικό κόστος και αποδοτικότητα 


Στρατηγικοί Στόχοι


e-shop
εξυπηρέτηση 800 11 82 000
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: