Δέματα Εξωτερικού

Τα δέματα που προορίζονται για χώρες του εξωτερικού διαβιβάζονται είτε αεροπορικώς είτε με συνδυασμό μέσων - πλοίο, τρένο, φορτηγό, αεροπλάνο.

Γενικά χαρακτηριστικά:

Τα δέματα εξωτερικού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες αναλόγως της ταχύτητας διαβίβασης τους και των καταβαλλόμενων τελών:

  • Δέματα Α’ Προτεραιότητας: δέματα τα οποία διαβιβάζονται αεροπορικώς και διαχειρίζονται κατά προτεραιότητα.
  • Δέματα Β’ Προτεραιότητας: δέματα τα οποία διαβιβάζονται με μικρότερη προτεραιότητα συνδυάζοντας κατά περίπτωση διαφορετικά μεταφορικά μέσα (φορτηγό, πλοίο, αεροπλάνο).

 

Τα δέματα εξωτερικού και των δύο κατηγοριών (Α’ και Β’ προτεραιότητας) επιδίδονται ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ.

Η κατάθεση των δεμάτων εξωτερικού Α’ και Β’ Προτεραιότητας γίνεται στα Καταστήματα και τα Ταχυδρομικά Πρακτορεία των ΕΛΤΑ.

Συνιστάται η σωστή και ασφαλής συσκευασία του δέματος καθώς και η σωστή και πλήρης αναγραφή των στοιχείων σε λατινικούς χαρακτήρες τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη.

Σημείωση: "Ογκώδη" ή "εύθραυστα" δέματα, μπορούν να γίνουν δεκτά για αποστολή εφόσον η χώρα προορισμού αποδέχεται δέματα αυτών των κατηγοριών

Δέματα Εξωτερικού EPG (EUROPEAN PARCEL GROUP)

Είναι Δέματα Εξωτερικού με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά τα οποία αντικαθιστούν τα δέματα Α’ Προτεραιότητας σε συγκεκριμένους προορισμούς/χώρες (βλ. παρακάτω). Τα βασικά συγκριτικά τους πλεονεκτήματα είναι:

  • Ελκυστικές τιμές: Οι τιμές τους διαμορφώνονται στα ίδια επίπεδα με τα συνήθη δέματα Α’ προτεραιότητας.
  • Αξιοπιστία – Άμεση πληροφόρηση: Ιχνηλατούνται σε κάθε στάδιο της διαχείρισής τους, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ενημερωθείτε, για την πορεία διαχείρισης και την επίδοση του δέματος Ο αποστολέας μπορεί να ενημερωθεί για την πορεία του δέματος μέσω της ιστοσελίδας www.elta.gr -> Θέλω να … Εντοπίσω αντικείμενο χρησιμοποιώντας τον αριθμό Barcode του δέματος
  • Κατ΄Οίκον Επίδοση: Δέματα βεβαιωμένης ημερομηνίας επίδοσης που επιδίδονται στη Διεύθυνση του παραλήπτη (εφόσον το επιθυμεί ο αποστολέας ή ο παραλήπτης, η παραλαβή του δέματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από εναλλακτικό σημείο παραλαβής / επίδοσης π.χ. ταχυδρομικό κατάστημα, πρακτορείο κλπ).
  • Υψηλή ασφάλεια χωρίς πρόσθετο κόστος: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής μερικής ή ολικής, δίνεται αποζημίωση το μέγιστο ποσό της οποίας ανέρχεται στα 450 DTS (Διεθνής λογιστική μονάδα)

 

Χώρες EPG /Interconnect:

Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία (συμπεριλαμβανομένης της Κορσικής και του Μονακό),Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία (συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων και των Κανάριων Νήσων), Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία (συμπεριλαμβανομένων των Αζόρων), Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία. 

Σημείωση: Τα δέματα EPG δεν μπορούν να σταλούν ως: «επί αντικαταβολή», «ασφαλισμένα», «ογκώδη» ή «εύθραυστα».

Βάρος:

Το ανώτατο όριο βάρους για τα απλά δέματα είναι 20 κιλά, και κατά παρέκκλιση μέχρι 25 κιλά όταν το περιεχόμενό τους δεν τεμαχίζεται, εφόσον η χώρα προορισμού αποδέχεται δέματα αυτού του βάρους.

Κατ’ εξαίρεση κάποιες χώρες  δέχονται ως ανώτατο όριο βάρους τα  10 κιλά.

Το ανώτατο όριο βάρους για τα δέματα EPG είναι 30 κιλά.

Περισσότερα για τα Δέματα Εξωτερικού στον Τιμοκατάλογο της υπηρεσίας και τον Πίνακα Ειδικών Διαχειρίσεων Δεμάτων για τις χώρες του Εξωτερικού.

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: