Επιστολές Εξωτερικού

Τα  ΕΛΤΑ σας παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο με ενιαίες τιμές!!!

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα έως 2 kg, όπως επιστολές, κάρτες - cartes postales, έντυπα και μικροδέματα.

Α΄ Προτεραιότητα:

Κατάθεση: Τα αντικείμενα Α΄ Εξωτερικού κατατίθενται σε όλα τα σημεία πρόσβασης (Καταστήματα, Γραμματοκιβώτια, Αγροτικούς Διανομείς και Ταχυδρομικά Πρακτορεία) με την αναγραφή είτε χειρόγραφα, είτε με την επικόλληση ετικέτας, μιας εκ των ενδείξεων “PAR AVION” ή “BY AIR MAIL” ή “PRIORITAIRE” ή “PRIORITY”.

Η ένδειξη αυτή θα πρέπει να τίθεται όσο είναι δυνατόν στην άνω αριστερή γωνία και κάτω από το όνομα και την διεύθυνση του Αποστολέα.

Τα αντικείμενα που είναι απερικάλυπτα γίνονται δεκτά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των Καρτών – cartes postales (σχήμα, διαστάσεις).

Οι  cartes postales πρέπει να είναι ορθογώνιες και φτιαγμένες από χαρτόνι ή από χαρτί αρκετά άκαμπτο. Δεν γίνονται αποδεκτές κάρτες από άλλο υλικό (π.χ. ξύλο).

Ειδική Διαχείριση: Η αποστολή των αντικειμένων αυτών μπορεί να γίνει και με τη χρήση μιας ή περισσότερων ειδικών διαχειρίσεων, σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του αποστολέα (Συστημένο/Απόδειξη Παραλαβής, Δηλωμένη Αξία/Αντικαταβολή, Ιχνηλάτηση)

Χρόνος Επίδοσης: Οι Επιστολές Α΄ Προτεραιότητας επιδίδονται κατά κανόνα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα κατάθεσής τους (Χ+3), στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 3-5 ημέρες στον υπόλοιπο κόσμο.

Β΄ Προτεραιότητα:

Κατάθεση: Τα αντικείμενα Β΄ Προτεραιότητας, κατατίθενται ανεξαρτήτως αριθμού, σε όλα τα σημεία πρόσβασης (Καταστήματα, Αγροτικούς Διανομείς και Ταχυδρομικά Πρακτορεία).

Χρόνος Επίδοσης: Ο χρόνος επίδοσης των Επιστολών Β΄ Προτεραιότητας εξαρτάται από τους χρόνους διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας προορισμού, όπως αυτοί ορίζονται από την Ταχυδρομική Υπηρεσία της κάθε χώρας.

*Οι επιστολές Β’ Προτεραιότητας δεν συνοδεύονται από Ειδικές Διαχειρίσεις.

Υπηρεσία PostcardPriority: αφορά στην αποστολή αποκλειστικά απερικάλυπτων καρτών - cartes postales - postcards σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, με ενιαίο τέλος 1,00 €.

Αντικείμενα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των cartes postales, θα αποστέλλονται ως αντικείμενα Α΄ Προτεραιότητας. Αυτή η ένδειξη δεν είναι υποχρεωτική για cartes postales με εικόνες. Πρέπει να αποστέλλονται απερικάλυπτες, δηλαδή χωρίς περικάλυμμα ή φάκελο.

Ειδικές Διαχειρίσεις:

1. Συστημένο (RE): Επιστολές ή αντικείμενα, για τα οποία χορηγείται απόδειξη κατάθεσης. Τα αντικείμενα αυτά ιχνηλατούνται ενώ η επίδοση στον παραλήπτη γίνεται με υπογραφή του ή με υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν. Φέρουν υποχρεωτικά στην πρώτη όψη επιγραφής, ετικέτα Βarcode με το αντίστοιχο πρόθεμα (RE). Δύναται να συνοδεύονται από Απόδειξη Παραλαβής. Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να σταλούν επιστολές Α' Προτεραιότητας.

2. Δηλωμένη Αξία/Ασφαλισμένο (VR): Επιστολές που ιχνηλατούνται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης τους προκειμένου να διασφαλίζεται το πολύτιμο περιεχόμενό τους καθώς και η βέβαιη επίδοση στον παραλήπτη τους. Φέρουν επιπρόσθετο χαρακτηριστικό την ετικέτα Δ.Α. - ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή χειρόγραφη ετικέτα με την ίδια ένδειξη. Συνοδεύονται με Δωρεάν Απόδειξη Παραλαβής έντυπη. Με Δηλωμένη Αξία μπορούν να σταλούν επιστολές και αντικείμενα Α' Προτεραιότητας.

3. Απόδειξη Παραλαβής Έντυπη: Έγγραφη Απόδειξη την οποία υπογράφει ο παραλήπτης, φέρει την ημερομηνία επίδοσης και επιστρέφεται στον αποστολέα. Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να αποσταλούν επιστολές Α' Προτεραιότητας. Με απόδειξη παραλαβής δύνανται να συνοδεύονται μόνο υπηρεσίες που αφήνουν ίχνη, και πιο συγκεκριμένα: Συστημένο, Δηλωμένη Αξία/Ασφαλισμένο, Επί Αντικαταβολή. Τα αντικείμενα με Δηλωμένη Αξία συνοδεύονται από Απόδειξη Παραλαβής έντυπη ΔΩΡΕΑΝ. Στις περιπτώσεις που τα προαναφερθέντα αντικείμενα δεν συνοδεύονται από Α.Π., τότε η Α.Π. συμπληρώνεται κατά την επίδοση και επιστρέφεται στον αποστολέα εντός Υπηρεσιακού Φακέλου.

4. Αντικαταβολή /Cash On Delivery (RC): Επιστολές για τις οποίες κατά την παραλαβή τους πρέπει να καταβάλλεται η αξία του περιεχομένου τους.

α) Προς την Κύπρο, Μολδαβία υλοποιείται με την χρήση ταχυδρομικών επιταγών.

β) Προς τις χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Τουρκία διεξάγεται μέσω του συστήματος Eurogiro.

5. Ιχνηλάτηση (LL): Επιστολές ή αντικείμενα, για τα οποία χορηγείται απόδειξη κατάθεσης και θεωρούνται απλά ιχνηλατήσιμα: δηλαδή ιχνηλατούνται κατ’ ελάχιστο κατά την παραλαβή τους από τα ΕΛΤΑ και την επίδοσή τους (ανάλογα με τον προορισμό). Τα αντικείμενα/επιστολές επιδίδονται από το διανομέα στην διεύθυνση που αναγράφεται χωρίς υπογραφή παραλήπτη. Για τα αντικείμενα αυτά δεν παρέχεται κανενός είδους αποζημίωση σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου. Με ιχνηλάτηση μπορούν να αποσταλούν επιστολές Α’ Προτεραιότητας. Η ιχνηλάτηση δε συνδυάζεται με ΚΑΜΙΑ άλλη ειδική διαχείριση.

Διεθνής Ομαδική Aποστολή (ΔΟΑ)

Με την “Διεθνής Ομαδική Αποστολή” (ΔΟΑ), παρέχεται η δυνατότητα ομαδικής αποστολής αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου (επιστολών, καρτών, διαφημιστικού υλικού, βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, κλπ.), προς όλες τις χώρες του εξωτερικού. Παρέχεται σε 3 διαφορετικά τιμολογιακά επίπεδα (ΔΟΑ1, ΔΟΑ2, ΔΟΑ3), ανάλογα με τον αριθμό των κατατιθέμενων αντικειμένων και τον προορισμό.

Ο ελάχιστος αριθμός αντικειμένων ανά κατάθεση για την εφαρμογή των τιμολογίων της ΔΟΑ είναι 500 αντικείμενα ανεξαρτήτως χώρας προορισμού. Στην περίπτωση της ΔΟΑ3 η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας γίνεται με προϋποθέσεις και όρους που καθορίζονται κυρίως από την Ταχυδρομική Υπηρεσία της χώρας προορισμού.

Περισσότερα για τις Επιστολές Εξωτερικού στον Τιμοκατάλογο και τον Πίνακα Ειδικών Διαχειρίσεων Επιστολικού για τις χώρες του Εξωτερικού.

 

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: