Επιστολές Εσωτερικού

B΄ Προτεραιότητα

Επιστολές Β΄ Προτεραιότητα ΕσωτερικούΤα Ελληνικά Ταχυδρομεία προσφέρουν μια οικονομική και αξιόπιστη λύση για την αποστολή της αλληλογραφίας σας.

Με μέγιστο χρόνο επίδοσης 3 ημέρες, μια απλή επιστολή μπορεί να πάει από το ένα άκρο της Ελλάδας στο άλλο με ενιαία τιμή!

 • Β΄ Προτεραιότητα μπορείτε να στείλετε επιστολές, ευχετήριες κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμούς και άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα που πληρούν τις προδιαγραφές της αλληλογραφίας, τα οποία θα επιδοθούν έως την 3η εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσης (Χ+3).
 • Οι επιστολές Β΄ Προτεραιότητας πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία Διεύθυνσης Αποστολέα – Παραλήπτη (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας – Διεύθυνση – Ταχυδρομικό Κώδικα- Προορισμό). Τα ΕΛΤΑ δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις όταν η Διεύθυνση του παραλήπτη δεν είναι πλήρης.
 • Οι επιστολές Β΄ Προτεραιότητας που κατατίθενται με λάθος ή χωρίς Ταχυδρομικό  Κώδικα, ανεξαρτήτως αριθμού, θα τιμολογούνται με το τιμολόγιο των Επιστολών Α΄ Προτεραιότητας.
 • Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση σε ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται απλά με Β΄ Προτεραιότητα (χωρίς δηλαδή να γίνει χρήση των υπηρεσιών Ειδικής Διαχείρισης).

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα Β΄ Προτεραιότητας μπορούν να κατατεθούν στα Καταστήματα των ΕΛΤΑ, σε Αγροτικούς Διανομείς ή σε Ταχυδρομικά Πρακτορεία των ΕΛΤΑ.

Ο τρόπος πληρωμής των ταχυδρομικών τελών για την αποστολή των επιστολών Β΄ Προτεραιότητας μπορεί να γίνει με:

 • Γραμματόσημο
 • Προεκτυπωμένο Τύπωμα ή σφραγίδα σήμανσης

 

Το τύπωμα της υπηρεσίας

 
 

Α΄ Προτεραιότητα

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σας παρέχουν έναν εύκολο και απλό τρόπο αποστολής της προσωπικής ή εταιρικής σας αλληλογραφίας, που εγγυάται τη γρήγορη επίδοση της.

Με Α΄ ΠΕπιστολές Α΄ Προτεραιότητα Εσωτερικούροτεραιότητα μπορείτε να στείλετε επιστολές, ευχετήριες κάρτες, τιμολόγια, λογαριασμούς και άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα που πληρούν τις προδιαγραφές της αλληλογραφίας και τα οποία επιθυμείτε να επιδοθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάθεσής τους.

 

 • Τα αντικείμενα Α΄Προτεραιότητας Εσωτερικού ή Εξωτερικού που κατατίθενται σε όλα τα σημεία πρόσβασης (Καταστήματα, Γραμματοκιβώτια, Αγροτικούς Διανομείς και Ταχυδρομικά Πρακτορεία) και φέρουν γραμματόσημο, θα πρέπει να φέρουν είτε χειρόγραφα, είτε με αυτοκόλλητη ετικέτα ,είτε με σφράγιση, την ένδειξη «Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ PRIORITY». Η ένδειξη αυτή θα τίθεται όσο το δυνατόν στην άνω αριστερή γωνία και κάτω από το όνομα και τη διεύθυνση του Αποστολέα. Αντικείμενα Α’ Προτεραιότητας Εσωτερικού ή Εξωτερικού που κατατίθενται σε όλα τα σημεία πρόσβασης και στα γραμματοκιβώτια και δε φέρουν σήμανση με την ένδειξη «Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ PRIORITY» θα διαχειρίζονται ως Β’ Προτεραιότητας.
 • Η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων διεύθυνσης του Αποστολέα και του Παραλήπτη (πλήρη στοιχεία: Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Εταιρίας – Διεύθυνση – Ταχυδρομικό Κώδικα- Προορισμό), εξασφαλίζει την έγκαιρη και σωστή επίδοση της αλληλογραφίας σας. Τα ΕΛΤΑ δεν ευθύνονται για καθυστερήσεις όταν η Δ/νση του Παραλήπτη δεν είναι πλήρης.
 • Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση σε ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται απλά με Α΄ Προτεραιότητα (χωρίς δηλαδή να γίνει χρήση των υπηρεσιών Ειδικής Διαχείρισης).

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα Α΄ Προτεραιότητας μπορούν να κατατεθούν σε όλα τα σημεία πρόσβασης των ΕΛΤΑ, δηλαδή στα Καταστήματα, στα γραμματοκιβώτια, στους Αγροτικούς Διανομείς ή στα Ταχυδρομικά Πρακτορεία.

Ο τρόπος πληρωμής των ταχυδρομικών τελών για την αποστολή επιστολών Α΄ Προτεραιότητας μπορεί να γίνει με:

 • Γραμματόσημο
 • Προεκτυπωμένο Τύπωμα ή σφραγίδα σήμανσης

 

Το τύπωμα της υπηρεσίας

Ειδικότερα όσον αφορά στις απλές επιστολές:

 • Στις περιπτώσεις των ομαδικών καταθέσεων, είναι σκόπιμο να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Τυποποίησης και Ταξινόμησης Αντικειμένων Επιστολικού, ή να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο Κατάστημα ή τη Διεύθυνση Πωλήσεων ώστε να εξασφαλίσετε την τυποποίηση της αλληλογραφίας σας.
 • Οι επιστολές Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας μπορούν να προσαρμοστούν στις ειδικότερες ανάγκες σας, καθώς μπορούν αποσταλούν σε συνδυασμό με κάποιες από τις υπηρεσίες των Ειδικών Διαχειρίσεων (Ιχνηλάτηση, Συστημένο, Επίδοση σε Σύνοικο, Αντικαταβολή, Απόδειξη Παραλαβής.)

 

Ειδικές Διαχειρίσεις:

Συστημένα Εσωτερικού (RE): Επιστολές όπου σας χορηγείται απόδειξη κατάθεσης ενώ η επίδοση στον παραλήπτη γίνεται με υπογραφή του ή με υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτόν. Φέρουν υποχρεωτικά στην πρώτη όψη επιγραφής, ετικέτα barcode με το αντίστοιχο πρόθεμα (RE). Δύναται να συνοδεύονται από Απόδειξη Παραλαβής. Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να σταλούν επιστολές Α' και Β' Προτεραιότητας.

Επίδοση και σε Σύνοικο (RE): Με την υπηρεσία Επίδοση και σε ΣΥΝΟΙΚΟ το ταχυδρομικό αντικείμενο μπορεί να επιδοθεί και σε σύνοικο (συγκάτοικο) του Παραλήπτη.

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα της υπηρεσίας Επίδοση και σε ΣΥΝΟΙΚΟ έχουν αριθμό barcode και ιχνηλατούνται από την στιγμή της κατάθεσης μέχρι και την στιγμή της επίδοσης.

Αντικαταβολή (RC): Επιστολές για τις οποίες κατά την παραλαβή τους πρέπει να καταβάλλεται η αξία του περιεχομένου τους. Οι επιστολές αυτές συνοδεύονται από ταχυδρομικές επιταγές αντικαταβολής ή παραστατικά είσπραξης ταχυπληρωμής ή γραμμάτια είσπραξης ή τραπεζικές επιταγές ή και μικτό διακανονισμό στα οποία αναγράφεται το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο παραλήπτης για να τις παραλάβει. Φέρουν επιπρόσθετο χαρακτηριστικό την ετικέτα ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ή χειρόγραφα την ίδια ένδειξη. Πάνω από την ετικέτα αναγράφεται το ποσό της αντικαταβολής (που πρέπει να εισπραχθεί από τον παραλήπτη). Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να σταλούν επιστολές Α' και Β' Προτεραιότητας.

Δηλωμένης Αξίας / Ασφαλισμένα (VR): Επιστολές που ιχνηλατούνται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης τους προκειμένου να διασφαλίζεται το πολύτιμο περιεχόμενό τους καθώς και η βέβαιη επίδοση στον παραλήπτη τους. Φέρουν επιπρόσθετο χαρακτηριστικό την ετικέτα Δ.Α. - ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ/ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ή χειρόγραφη ετικέτα με την ίδια ένδειξη. Συνοδεύονται με Δωρεάν Απόδειξη Παραλαβής. Με Δηλωμένη Αξία μπορούν να σταλούν μόνο επιστολές Α' Προτεραιότητας

Απόδειξη Παραλαβής Έντυπη: Έγγραφη Απόδειξη την οποία υπογράφει ο παραλήπτης, φέρει την ημερομηνία παραλαβής και σας επιστρέφεται. Με αυτή την Ειδική Διαχείριση μπορούν να αποσταλούν επιστολές Α' και Β΄ Προτεραιότητας. Με Απόδειξη Παραλαβής δύνανται να συνοδεύονται μόνο υπηρεσίες που αφήνουν ίχνη, και πιο συγκεκριμένα: Συστημένο, Δηλωμένη Αξία/Ασφαλισμένο, Επί Αντικαταβολή, Επίδοση σε Σύνοικο. Τα αντικείμενα με Δηλωμένη Αξία συνοδεύονται από Απόδειξη Παραλαβής Έντυπη ΔΩΡΕΑΝ.

Ιχνηλάτηση (TR &LL): Επιστολές ή αντικείμενα όπου χορηγείται απόδειξη κατάθεσης και ιχνηλατούνται κατ’ελάχιστο κατά την παραλαβή και την επίδοσή τους. Φέρουν υποχρεωτικά στην πρώτη όψη επιγραφής, ετικέτα barcode. Τα αντικείμενα/επιστολές επιδίδονται από τον διανομέα στην διεύθυνση που αναγράφεται χωρίς υπογραφή παραλήπτη. Για τα αντικείμενα αυτά δεν  παρέχεται κανενός είδους αποζημίωση σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου. Με ιχνηλάτηση μπορούν να αποσταλούν επιστολές Α’ και Β’ Προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε για τις εκπτώσεις που δικαιούστε για τη χρήση των υπηρεσιών Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κατάστημα, ή να επικοινωνήσετε με τη Δ/νση Πωλήσεων.
 

e-shop
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: