Τραπεζικά Προϊόντα

Καταθετικά προϊόντα

Τα ΕΛΤΑ δίνουν τη δυνατότητα ανοίγματος και εξυπηρέτησης καταθετικών καθώς και  αποταμιευτικών λογαριασμών. Διατηρώντας τη στρατηγική συνεργασία με την Eurobank, προσφέρουμε σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Στα ΕΛΤΑ μπορείτε να δώσετε μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας και παράλληλα να εξασφαλίσετε καλύτερες αποδόσεις για τις οικονομίες σας, επιλέγοντας τον καταθετικό λογαριασμό ή την προθεσμιακή κατάθεση που σας ταιριάζει.

Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν στους πελάτες τους, καταθετικές και αποταμιευτικές λύσεις για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη:

  • Αποταμιευτικοί λογαριασμοί με σημαντικά οφέλη και προνόμια
  • Τρεχούμενοι λογαριασμοί για τις καθημερινές συναλλαγές
  • Καταθετικοί λογαριασμοί αποκλειστικά για Μισθωτούς και Συνταξιούχους Δημοσίου ή Ιδιωτικού  Τομέα για πραγματικό όφελος στις καθημερινές συναλλαγές αλλά και προνόμια σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
  • Προθεσμιακές Καταθέσεις με υψηλές, εγγυημένες αποδόσεις


Πατήστε εδώ ώστε να δείτε τους Όρους παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών - Ανοίγματος και Τήρησης Λογαριασμού

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τις επιμέρους συναλλαγές σας, καθώς και για τα παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες της Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ, εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες  Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις τροποποιήσεις αυτών καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στους Περιορισμούς στην Κίνηση Κεφαλαίων. Σε κάθε περίπτωση, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για τη συνεχή σας ενημέρωση αναφορικά με τα ισχύοντα, μπορείτε να απευθύνεστε στα καταστήματα της Τράπεζας, στο EuroPhone Banking (τηλ. 210 95 55 000) καθώς και στο eurobank.gr"


e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: