Ταχυδρομική Θυρίδα (Τ.Θ.)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σας παρέχουν στα Καταστήματα ΕΛΤΑ τη δυνατότητα μίσθωσης Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.), από την οποία μπορείτε να παραλαμβάνετε την αλληλογραφία σας.

    Γραμματοθυρίδες
  • Οι Ταχυδρομικές Θυρίδες (Τ.Θ.) βρίσκονται εντός των περισσότερων Καταστημάτων ΕΛΤΑ και χρησιμοποιούνται από Φυσικά και Νομικά πρόσωπα για την παραλαβή της αλληλογραφίας τους
  • Κάθε Ταχυδρομική Θυρίδα (Τ.Θ.) διαθέτει διακριτικό αριθμό και κλειδί πρόσβασης


Με την χρήση Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.) μπορείτε να προγραμματίσετε την παραλαβή της αλληλογραφίας σας τις ώρες λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ που βρίσκεται η Ταχυδρομική Θυρίδα (Τ.Θ.) που μισθώνετε. Σε ορισμένα Καταστήματα των ΕΛΤΑ υπάρχει η δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης των Πελατών στις Ταχυδρομικές Θυρίδες (Τ.Θ.). Επιπλέον, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε δωρεάν την Υπηρεσία Ειδοποίησης Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)*, με την οποία ειδοποιείστε από τα ΕΛΤΑ με e-mail όταν τοποθετείται νέα αλληλογραφία στην Ταχυδρομική Θυρίδα (Τ.Θ.) που μισθώνετε.

* Η Υπηρεσία Ειδοποίησης Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.) παρέχεται αρχικά από τα παρακάτω 3 Καταστήματα ΕΛΤΑ:


Η περίοδος μίσθωσης Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.) μπορεί να είναι εξάμηνη ή ετήσια, βάσει ημερολογιακού έτους (για παράδειγμα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου ή έως 31 Δεκεμβρίου ή από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου).

Τα τέλη μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.) για τις περιοχές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 24% είναι:

Ετήσιο Μίσθωμα Κλειστής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)

57,31 €

Εξαμηνιαίο Μίσθωμα Κλειστής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)

33,34 €

Ετήσιο Μίσθωμα Ανοικτής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)

28,14 €

Εξαμηνιαίο Μίσθωμα Ανοικτής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)

17,72 €

Ετήσιο Μίσθωμα Κλειστής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.) 24ωρης Πρόσβασης

83,37 €

Ετήσιο Μίσθωμα Κλειστής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.) 24ωρης Πρόσβασης Αεροδρομίου "ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"
[Αφορά σε Πελάτες που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους χώρους του Αεροδρομίου και είναι κάτοχοι της ειδικής κάρτας διαπίστευσης]

Μικρού Μεγέθους
 78,81€

Μεσαίου Μεγέθους
120,85€

Μεγάλου Μεγέθους
157,63€Τα τέλη μίσθωσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.) για τις περιοχές που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. 17% είναι:

Ετήσιο Μίσθωμα Κλειστής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)

54,08 €

Εξαμηνιαίο Μίσθωμα Κλειστής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)

31,46 €

Ετήσιο Μίσθωμα Ανοικτής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)

26,55 €

Εξαμηνιαίο Μίσθωμα Ανοικτής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.)

16,72 €

Ετήσιο Μίσθωμα Κλειστής Ταχυδρομικής Θυρίδας (Τ.Θ.) 24ωρης Πρόσβασης

78,66 €


Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας:

e-shop
Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερό: 800 11 82 000 Κινητό: 212 0000 800
Αναζήτηση Περιεχομένων
Mobile apps:
YouTube
Instagram
facebook
Join us on: